Witaj, Gość
Musisz się zarejestrować przed napisaniem posta.

Użytkownik
  

Hasło
  

Szukaj na forum

(Zaawansowane szukanie)

Statystyki
» Użytkownicy: 82
» Najnowszy użytkownik: Juretar Kawernutor
» Wątków na forum: 2.299
» Postów na forum: 15.652

Pełne statystyki

Użytkownicy online
Aktualnie jest 7 użytkowników online.
» 0 Użytkownik(ów) | 6 Gość(i)
Bing

Ostatnie wątki
Wioska w Górach Kelet
Forum: Bradburg
Ostatni post: Norbert Byfyj
4 godzin(y) temu
» Odpowiedzi: 3
» Wyświetleń: 67
Wieści z zagranicy
Forum: Place Miast i Kawiarenki
Ostatni post: Norbert Byfyj
15.10.2018, 20:40
» Odpowiedzi: 668
» Wyświetleń: 23.140
Zlecenie Gubernatora hrab...
Forum: Zatrudnię
Ostatni post: Mystic I Suder
15.10.2018, 17:16
» Odpowiedzi: 9
» Wyświetleń: 34
System finansowy na forum...
Forum: Place Miast i Kawiarenki
Ostatni post: Norbert Byfyj
14.10.2018, 19:45
» Odpowiedzi: 9
» Wyświetleń: 78
Nowa strona startowa
Forum: Place Miast i Kawiarenki
Ostatni post: Karl von Schwarzengrau
14.10.2018, 18:51
» Odpowiedzi: 10
» Wyświetleń: 193
LOT
Forum: Działalność gospodarcza
Ostatni post: Norbert Byfyj
14.10.2018, 14:26
» Odpowiedzi: 74
» Wyświetleń: 1.452
Giro di Szkila
Forum: Wyścigi Kolarskie
Ostatni post: Norbert Byfyj
14.10.2018, 13:59
» Odpowiedzi: 0
» Wyświetleń: 4
Dyskusje o wyścigach kola...
Forum: Wyścigi Kolarskie
Ostatni post: Karl von Schwarzengrau
13.10.2018, 21:06
» Odpowiedzi: 16
» Wyświetleń: 124
Spis ambasadorów Republik...
Forum: Resort Spraw Zagranicznych
Ostatni post: Hans von Eichenblatt
13.10.2018, 18:16
» Odpowiedzi: 0
» Wyświetleń: 29
Nowe Godło Koburgii.
Forum: Suderlandzka Akademia Nauk
Ostatni post: Ryszard Maj
13.10.2018, 15:35
» Odpowiedzi: 8
» Wyświetleń: 129

 
  Giro di Szkila
Napisane przez: Norbert Byfyj - 14.10.2018, 13:59 - Forum: Wyścigi Kolarskie - Brak odpowiedzi

Wydrukuj tę wiadomość

  Spis ambasadorów Republiki
Napisane przez: Hans von Eichenblatt - 13.10.2018, 18:16 - Forum: Resort Spraw Zagranicznych - Brak odpowiedzi

Oto aktualna lista ambasadorów oraz krajów w których pełnią swoje urzędy: 
- Monarchia Austro-Węgierska - Hans von Eichenblatt
- Księstwo Sarmacji - Ryszard Maj
- Królestwo Dreamlandu - Grzegorz Brzęczyszczykiewicz
- Państwo Kościelne Rotria - Norbert Byfyj

Wydrukuj tę wiadomość

  System finansowy na forum - testy
Napisane przez: Ryszard Maj - 13.10.2018, 17:34 - Forum: Place Miast i Kawiarenki - Odpowiedzi (9)

Szanowni Suderlandczycy!

Wgrałem właśnie na nasze forum oprogramowanie pozwalające na gromadzenie funduszy na naszych kontach oraz zarządzanie nimi. Od teraz majątek jest bezpośrednio związany z kontami użytkowników na forum, a rozbudowane funkcje pozwalają na wykonywanie i odbieranie przelewów między użytkownikami forum.

Niniejszym informuję o rozpoczęciu oficjalnych testów wprowadzonego systemu. Informowałem o nim jakiś czas temu na konferencji Skype, a teraz zainstalowałem. Przez kilka najbliższych dni będą trwały testy, więc zachęcam wszystkich do zabawy, a przede wszystkim ręcznego wypróbowania nowej funkcjonalności. Na czas testów przyznałem każdemu zalogowanemu w przeciągu października obywatelowi 5 tysięcy koron. Jest to majątek testowy! Po zakończeniu testów, jeśli przejdą bez zarzutów, na forum zostaną wprowadzone dane z dotychczasowego banku. Dlatego proszę nie traktować pieniędzy na forum jako posiadających realną wartość - SĄ ONE BEZWARTOŚCIOWE! Poza tym proszę o wszelkie uwagi związane z nowym systemem i inne spostrzeżenia poczynione podczas testów.

Jeżeli system się przyjmie, chciałbym aby zastąpił on nasz dotychczasowy bank.

Wydrukuj tę wiadomość

  Deliland Tours
Napisane przez: Norbert Byfyj - 12.10.2018, 18:36 - Forum: Wyścigi Kolarskie - Brak odpowiedzi

Wydrukuj tę wiadomość

  Kongres Znawców Rzeczy Niepotrzebnych
Napisane przez: Norbert Byfyj - 12.10.2018, 17:29 - Forum: Place Miast i Kawiarenki - Brak odpowiedzi

W Dreamlandzie będzie się odbywał ciekawy Kongres, jako że zdecydowałem się wziąć w nim udział zdecydowałem się na skromną reklamę, może ktoś jeszcze się zainteresuje: https://forum.dreamland.net.pl/viewtopic...143&t=9936

Wydrukuj tę wiadomość

  USTAWA o dotacjach dla początkujących firm z dnia 1.10.2018
Napisane przez: Karl von Schwarzengrau - 11.10.2018, 10:31 - Forum: Ustawy - Brak odpowiedzi

Cytat:Rozdział 1. O celu ustawy

Art. 1. Niniejsza ustawa ma za cel wspomóc kształtowanie się gospodarki Republiki Suderlandu
Art. 2. Za szczególny cel ustawy przyjmuje się pomoc w rozwoju firmom

Rozdział 2. O warunkach otrzymania dotacji.

Art. 3. Osoba ma prawo ubiegać się o dotację w przypadku, gdy założona przez niego działalność istnieje nie dłużej niż 2 tygodnie.
Art. 4. Osoba ubiegająca się o dotację nie może być karana
Art. 5. Osoba ubiegająca się o dotację musi posiadać konto bankowe.
Art. 6. Osoba ubiegająca się o dotację musi przedstawić dokładny biznesplan, w którym zawarte są szczegółowo wszystkie koszty.
Art. 7. Kierownik Resortu Gospodarki i Finansów musi odpowiedzieć na wniosek w przeciągu 5 dni.

Rozdział 3. Ogólne informacje na temat dotacji

Art. 8. Maksymalna kwota dotacji nie może przekraczać  75000 Koron Suderlandzkich.
Art. 9. Dotacja jest jednorazowa dla działalności gospodarczej.
Art. 10. Dotacja musi zostać przelana w okresie nie dłuższym niż jeden tydzień.

Rozdział 4. Postanowienia Końcowe

Art. 11. Uchyla się dotychczas obowiązującą ustawę o dotacjach dla początkujących firm
Art. 12. Resort Gospodarki i Finansów zobowiązany jest do stworzenia odpowiedniego wątku.

Wydrukuj tę wiadomość

  Projekt ustawy o dotacjach dla początkujących firm
Napisane przez: Karl von Schwarzengrau - 11.10.2018, 10:28 - Forum: Biurko prezydenckie - Odpowiedzi (1)

Ustawa gotowa do podpisania. Głosowanie

Cytat:Rozdział 1. O celu ustawy

Art. 1. Niniejsza ustawa ma za cel wspomóc kształtowanie się gospodarki Republiki Suderlandu
Art. 2. Za szczególny cel ustawy przyjmuje się pomoc w rozwoju firmom

Rozdział 2. O warunkach otrzymania dotacji.

Art. 3. Osoba ma prawo ubiegać się o dotację w przypadku, gdy założona przez niego działalność istnieje nie dłużej niż 2 tygodnie.
Art. 4. Osoba ubiegająca się o dotację nie może być karana
Art. 5. Osoba ubiegająca się o dotację musi posiadać konto bankowe.
Art. 6. Osoba ubiegająca się o dotację musi przedstawić dokładny biznesplan, w którym zawarte są szczegółowo wszystkie koszty.
Art. 7. Kierownik Resortu Gospodarki i Finansów musi odpowiedzieć na wniosek w przeciągu 5 dni.

Rozdział 3. Ogólne informacje na temat dotacji

Art. 8. Maksymalna kwota dotacji nie może przekraczać  75000 Koron Suderlandzkich.
Art. 9. Dotacja jest jednorazowa dla działalności gospodarczej.
Art. 10. Dotacja musi zostać przelana w okresie nie dłuższym niż jeden tydzień.

Rozdział 4. Postanowienia Końcowe

Art. 11. Uchyla się dotychczas obowiązującą ustawę o dotacjach dla początkujących firm
Art. 12. Resort Gospodarki i Finansów zobowiązany jest do stworzenia odpowiedniego wątku, w którym

Wydrukuj tę wiadomość

  UCHWAŁA o Regulaminie Senatu z dnia 1.10.2018
Napisane przez: Karl von Schwarzengrau - 11.10.2018, 10:27 - Forum: Inne akta - Brak odpowiedzi

Cytat:Rozdział 1
Przepisy ogólne

     Art. 1. Pierwsze posiedzenie Senatu:

1) Pierwszą sesję zwołuje Prezydent nie później niż 7 dni po ogłoszeniu oficjalnych wyników wyborów;
2) Przed rozpoczęciem sprawowania mandatu senatorowie składają przed Prezydentem następujące ślubowanie:
"Ja, wybrany z woli Ludu na senatora uroczyście przyrzekam przestrzegać Prawa Republiki Suderlandu, nie działać na szkodę Ojczyzny, ani Narodu, wszystkie swe siły wykorzystać do odbudowy dawnej świetlności Republiki.”;
3) Na pierwszym posiedzeniu senatorowie wybierają ze swojego grona Marszałka Senatu i Wicemarszałka Senatu bezwzględną większością;
4) Jeżeli nowo wybrany senator nie złoży ślubowania lub nie odda głosu na pierwszej Sesji, na której powinien być, traci mandat.

     Art. 2. Senatora obowiązuje obecność i czynny udział w posiedzeniach Senatu. Na posiedzeniach Senatu, senatorowie zajmują stałe, wyznaczone miejsca na sali posiedzeń.

     Art. 3. Do podstawowych obowiązków senatora należy w szczególności:

1) udział w głosowaniach podczas posiedzeń Senatu;
2) stosowanie się do wynikających z Regulaminu Senatu poleceń Marszałka Senatu.

     Art. 4. Obecność senatora na posiedzeniu Senatu jest potwierdzana poprzez uniknięcie udziału w głosowaniach.

     Art. 5. W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu Senatu, senator w miarę możliwości zawiadamia przed terminem posiedzenia odpowiednio do Marszałka Senatu a następnie jest obowiązany w ciągu 3 dni usprawiedliwić w formie pisemnej swoją nieobecność odpowiednio przed Marszałkiem Senatu. 

     Art. 6. Informacje o nieusprawiedliwionych nieobecnościach senatorów na posiedzeniu Senatu są jawne.

     Art. 7. Marszałek Senatu:

1) stoi na straży praw i godności Senatu;
2) reprezentuje Senat;
3) zwołuje posiedzenia Senatu;
4) przewodniczy obradom Senatu;
5) czuwa nad tokiem i terminowością prac Senatu i jego organów;
6) nadaje bieg inicjatywom ustawodawczym i uchwałodawczym oraz wnioskom organów państwa skierowanym do Senatu;
7) nadaje bieg petycjom złożonym do Senatu;
8) prowadzi sprawy z zakresu stosunków Senatu z parlamentami innych krajów;
9) udziela senatorom niezbędnej pomocy w ich pracy, w tym czuwa nad wykonaniem wobec posłów przez organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz inne jednostki organizacyjne obowiązków określonych w prawie o wykonywaniu mandatu senatorskiego;
10) sprawuje pieczę nad spokojem i porządkiem na całym obszarze należącym do Senatu oraz wydaje stosowne zarządzenia porządkowe;
11) podejmuje inne czynności wynikające z Regulaminu Senatu;
12) Marszałek Senatu wykonuje także inne zadania przewidziane w Konstytucji i w ustawach;
13) Marszałka Senatu w zakresie przez niego określonym zastępują wicemarszałek Senatu.

     Art. 8. Senat odwołuje Marszałka Senatu na wniosek złożony przez co najmniej 2 senatorów i imiennie wskazujący kandydata na Marszałka Senatu.

     Art. 9. W przypadku rezygnacji Marszałka Senatu, jego obowiązki przejmuje Wicemarszałek. 

     Art. 10. Senat może powołać komisje śledcze jak i nadzwyczajne

Rozdział 2
Zasady odpowiedzialności regulaminowej senatorów.

     Art. 11. Marszałek Senatu za naruszanie lub niedopełnienie obowiązków senatora może:
1) udzielić senatorowi nagany;
2) dać mu karę grzywny;
3) dać wniosek o pozbawienie go mandatu senatorskiego

Rozdział 3
Wybór oraz powoływanie i odwoływanie organów państwowych

     Art. 12. Senat wybiera: Kierownik Resortów, Sędziów Sądu Najwyższego, Burmistrzów, Ambasadorów, Obserwatora Senatu, Komendanta Policji oraz inne osoby, który zostały w innych ustawach. 

     Art. 13. Senat może odwołać: Kierowników Resortów i Obserwatora Senatu

     Art. 14. Żeby wybór był ważny kandydat musi otrzymać większość bezwzględną  obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.

Rozdział 4
Proces legislacyjny 

     Art. 15. Ustawy i nowelizacje mają poniższy proces legislacyjny:

1) Projekty ustaw rozpatruje Senat w III czytaniach.
2) Prawo do wnoszenia poprawek w czasie rozpatrywania projektu przysługuje wnioskodawcy i senatorom.
3) Poprawki można składać między I a II czytaniem.
4) Jeżeli nie ma żadnych poprawek nie ma III czytania.
5) Senat uchwala projekty zwykłą większością przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby.
6) Po odesłaniu przez Prezydenta ustawy, Senat może zdecydować, którą wersje ma przyjąć.
7) Senat może poprawić ustawę na podstawie wyroku Sądu Najwyższego

     Art. 16. Wszelkie wnioski są głosowane tylko na jednym głosowaniu

Rozdział 5
Posiedzenia Senatu

     Art. 17. Senat obraduje na posiedzeniach.

     Art. 18. Przedmiotem obrad na posiedzeniach Senatu są w szczególności:

1) wybór Marszałka, wicemarszałków i Kierowników Resortu;
2) wybór i odwołanie członków Kierownictw Resortów, Burmistrzów, Ambasadorów i Obserwatora Senatu;
3) orędzia Prezydenta;
4) projekty ustaw i uchwał Senatu;
5) wnioski Prezydenta w sprawie ponownego rozpatrzenia uchwalonej ustawy;
6) projekty ustawy budżetowej i innych planów finansowych państwa, a także sprawozdania z ich wykonania wraz z wnioskiem w przedmiocie absolutorium;
7) wnioski o dofinansowanie;
8) wybór Kierowników Resortu w wypadkach określonych w przepisach konstytucyjnych;
9) informacje Sądu Najwyższego o istotnych problemach wynikających z jego działalności i orzecznictwa;
10) sprawozdania Kierowników Resortów, Ambasadorów i Kancelarii Prezydenta
11) sprawy związane z wprowadzaniem w życie i wykonywaniem ustaw i uchwał,
12) informacje bieżące i pytania w sprawach bieżących,
13) inne sprawy wniesione lub przekazane przez Prezydenta, Kierowników Resortu, Senatorów i obywateli

     Art. 19.Prawo do obserwowania sesji senatu ma każdy obywatel Republiki Suderlandu.

     Art. 20. Marszałek Sejmu najpóźniej na 2 dni przed planowanym posiedzeniem zawiadamia o dacie i porządku dziennym tego posiedzenia senatorów, Prezydenta, Sędziów, Kierowników Resortu i obywateli.

     Art. 21. Posiedzenia Senatu są jawne.

     Art. 22. Senat, na wniosek 4 senatorów, może uchwalić tajność obrad, jeżeli wymaga tego dobro Państwa.

     Art. 23. Posiedzenia odbywają się na konferencji na skypie

     Art. 24. Senat, na wniosek 4 senatorów, może przenieś obrady na forum centralne, jeżeli wymaga tego dobro Państwa.

     Art. 25. Obrady rozpoczyna Marszałek mówiąc - ,,Otwieram ... Sesje Senatu ... Kadencji''

     Art. 26. Obrady zamyka Marszałek mówiąc - ,,Zamyka obrady ... Sesji Senatu ... Kadencji''

     Art. 27. Podczas obrad Senatu Marszałek udziela kolejno głosu osoby która chce się wypowiedzieć.

     Art. 28. Każda osoba ma nieograniczony czas wypowiedzi.

     Art. 29. Przed rozpoczęciem jak i w trakcie obrad każdy może wnieś wniosek formalny, do których zaliczają się:

1) przerwanie, odroczenie lub zamknięcie posiedzenia;
2) uchwalenie tajności posiedzenia;
3) zamknięcie listy mówców;
4) zamknięcie dyskusji;
5) przejście do porządku dziennego;
6) głosowanie bez dyskusji;
7) zmianę w sposobie prowadzenia dyskusji;
8) stwierdzenie quorum;
9) przeliczenie głosów;
10) ogłoszenie, że się przybyło lub opuściło posiedzenie.

     Art. 30. O wniosku formalnym, o którym mowa w art. 19. pkt 1, 2, 6 i 9, Senat rozstrzyga większością głosów obecnych senatorów.

     Art. 31. Podczas debaty w czasie spraw bieżących Senatorowie mogą:

1) Wygłosić oświadczenia;
2) Zapytać Kierowników Resortów, Sędziów i innych organów państwowych;
3) Zdać relacje z wyjazdów;
4) Inne

Rozdział 6
Głosowania

     Art. 32. Po zakończeniu debaty Marszałek Senatu, tworzy odpowiedni temat, gdzie senatorowie mogą oddać głos.

     Art. 33. Oddanie głosu polega na zapisaniu swojego imienia i nazwiska i napisanie jaki się oddaje głos.

     Art. 34. Marszałek Senatu wyznacza czas na oddanie głosu.

Rozdział 7
Przepisy końcowe

     Art. 35. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw i samym Senacie

     Art. 36. Uchwała zastępuje dotychczasową Uchwałę o regulaminie Senatu

     Art. 37. Uchwała wchodzi w życie w dzień ogłoszenia 

Wydrukuj tę wiadomość

  Szybkie pytanie
Napisane przez: Norbert Byfyj - 08.10.2018, 09:01 - Forum: Formuła Suderlandu - Brak odpowiedzi

Otóż dołączyłem do jednej ligi w iGP Manager i mam pytanie: powinienem prowadzić jakieś relacje z niej, gdzie mój zespół o nazwie Suderland Racing reprezentowałby i reklamował nasz kraj. Więc jak?

Wydrukuj tę wiadomość

  V Sesja Senatu IX Kadencji - Głosowanie ws. wyboru KRSZ
Napisane przez: Norbert Byfyj - 07.10.2018, 20:49 - Forum: Senat IX Kadencji - Odpowiedzi (6)

Czy jesteś za tym, aby Hans von Eichenblatt został kierownikiem resortu spraw zagranicznych?

Wydrukuj tę wiadomość


Forum software by © MyBB Theme Crafted By Nasyr Modificated by Ryszard Maj