Forum Republiki Suderlandu
Rozporządzenie Kierownika Resortu Obrony Narodowej 3/07/11/2018 - Wersja do druku

+- Forum Republiki Suderlandu (http://suderland.y0.pl)
+-- Dział: Władza (http://suderland.y0.pl/forumdisplay.php?fid=29)
+--- Dział: Prawo (http://suderland.y0.pl/forumdisplay.php?fid=21)
+---- Dział: Rozporządzenia (http://suderland.y0.pl/forumdisplay.php?fid=25)
+---- Wątek: Rozporządzenie Kierownika Resortu Obrony Narodowej 3/07/11/2018 (/showthread.php?tid=2404)Rozporządzenie Kierownika Resortu Obrony Narodowej 3/07/11/2018 - Karl von Schwarzengrau - 07.11.2018

Dzień: 07.11.2018
Miejscowość: Miasto Stołeczne Deliland
Kierownik Resortu Obrony Narodowej:
Karl von Schwarzengrau

Rozporządzenie Kierownika Resortu Obrony Narodowej 3/07/11/2018
w sprawie
zwiększenia liczebności Sił Zbrojnych

§1. Postanawia się o zwiększeniu liczebności Sił Zbrojnych z 380 000 do 410 000.
§2. Postanawia się o zwiększeniu liczebności wojsk lądowych z 220 000 do 300 000.
§3. Postanawia się o zmniejszeniu liczebności sił powietrznych z 40 000 do 20 000.
§4. Postanawia się o zmniejszeniu liczebności marynarki wojennej z 120 000 do 90 000.
§5. Rozporządzenie wchodzi w życie wraz z jego ogłoszeniem.

Podpisano
Karl von Schwarzengrau