Wniosek o uchylenie ustawy o podatkach w państwie Suderland
#1
Wnoszę o uchylenie ustawy o podatkach w państwie Suderland.
Ustawa

Uzasadnienie: Ustawa nie jest respektowana.
Karl von Schwarzengrau - Kierownik Resortu Obronny Narodowej, Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych, Marszałek Senatu, Senator X Kadencji, Prezes Związku Łowieckiego, Prezydent Miasta Deliland

Naczelny Dowódca Wojsk Lądowych
Marszałek Polowy Suderlandzkich Sił Zbrojnych

Adiunkt

Gwiazda Orderu OdrodzeniaMedal WojskaOrder za Osobiste Męstwo
Odpowiedz
Topic Options