Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł! Do you want to support owner of this site? Click here and donate to his account some amount, he will be able to use it to pay for any of our services, including removing this ad.

Ustawa o straży parlamentarnej
#1
Cytat:USTAWA
z dnia
o straży parlamentarnej


Rozdział 1
Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Straż Parlamentarna jest  umundurowaną  i  uzbrojoną  formacją  wykonującą
zadania z zakresu ochrony Senatu;
2. Straż Parlamentarna podlega Marszałkowi Senatu;
3. Nazwa Straż Parlamentarna przysługuje wyłącznie formacji, o której mowa w ust. 1.

Art. 2. Do zadań Straży Parlamentarnej:
1) ochrona terenów, obiektów  i  urządzeń  będących  na terenie parlamentu;
2) ochrona senatorów znajdujących się na terenie parlamentu jak i poza nim;
3) wykonywanie zadań w zakresie obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej;
4) konwojowanie wartości pieniężnych, mienia i dokumentów;
5) udział  w  zadaniach  reprezentacyjnych,  w  szczególności  w  ceremoniale  powitań  i
pożegnań podczas wizyt parlamentarnych oraz w asystach honorowych.

Art. 3. Senat w  drodze głosowania, nadaje Straży Parlamentarnej
sztandar oraz określa jego wzór.

Rozdział 2
Organizacja Straży Parlamentarnej

Art. 4. Straż Parlamentarna składa się z 120 funkcjonariuszy.

Art. 5. 1. Dowódcą Straży Parlamentarnej jest Komendant;
2. Komendant jest powoływany przez jawne głosowanie w Senacie;
3. Kadencja Komendant trwa 6 miesięcy;
4. Komendant może zostać odwołany przez Senat w jawnym głosowaniu.

Art. 6. Ustanawia się stopnie Straży Parlamentarnej w następującym porządku:
1) strażnik;
2) starszy strażnik;
3) młodszy strażnik sztabowy;
4) strażnik sztabowy;
5) starszy strażnik sztabowy;
6) chorąży;
7) straszy chorąży;
8) podinspektor
9) młodszy inspektor
10) inspektor
11) nadinspektor
12) moff
13) wielki moff

Art. 7. Stopnie dla członków straży parlamentarnej są nadawane przez komendanta potwierdzane przez Marszałka Senatu

Art. 8. Mianowanie na kolejny wyższy stopień następuje stosownie do zajmowanego
stanowiska służbowego oraz w zależności od opinii służbowej. Nadanie tego stopnia nie może
jednak  nastąpić  wcześniej  niż  po  przesłużeniu  w  dotychczasowym  stopniu  w  Straży
Parlamentarnej:
1) strażnik - 1-2 lata służby;
2) starszy strażnik - 2-4 lata służby;
3) młodszy strażnik sztabowy - 4-5 lat służby;
4) strażnik sztabowy - 5-7 lat służby;
5) starszy strażnik sztabowy - 7-10 lat służby;
6) chorąży - 10-12 lat służby;
7) straszy chorąży - 12- 15 lat służby;
8) podinspektor - 15 - 17 lat służby;
9) młodszy inspektor - 17 - 19 lat służby;
10) inspektor - 19 - 20 lat służby;
11) nadinspektor - 20 - 22 lat służby;
12) moff - ponad 25 lat służby;
13) wielki moff - ponad 30 lat służby;

Art. 9. 1. Mundury Straży parlamentarnej dzielą się na galowe i polowe:
2. Mundur polowy jest noszony podczas normalnych dni pracy
3. Mundur galowy jest noszony podczas ważnych wydarzeń świątecznych
4. Wygląd mundurów znajduje się w załączniku ustawy

Art. 10. 1 Straż Parlamentarna ma do dyspozycji:
1) Pałki teleskopowe
2) Paralizatory
3) Broń gładkolufową
4) Broń palną

Rozdział 3
Obowiązki i prawa funkcjonariuszy Straży Parlamentarnej

Art. 11. Funkcjonariusze  Straży Parlamentarnej składają tekst ślubowanie takiej treści:
,, Ja, obywatel Republiki Suderlandu, świadom obowiązków funkcjonariusza Straży
Parlamentarnej ślubuję wiernie służyć Republice, przestrzegać prawa, dochować
wierności  konstytucyjnym  organom Republiki Suderlandu,  sumiennie  wykonywać
obowiązki funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej, nawet z narażeniem życia, a także strzec
honoru  i  dobrego  imienia  służby  oraz  przestrzegać  dyscypliny  służbowej  i  zasad  etyki
zawodowej.”.
Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący w Trójcy Jedyny i wszyscy święci.”.

Art. 12. 1. Prawo do uposażenia powstaje z dniem mianowania funkcjonariusza Straży Parlamentarnej.
2. Stawką uposażenia funkcjonariuszy straży parlamentarnej wyznacza Art. 10 ustawy o wynagrodzeniach dla pracowników sektora państwowego.

Art. 13. Funkcjonariusz Straży Parlamentarnej ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną za popełnione przestępstwo lub wykroczenie, niezależnie od odpowiedzialności  karnej.

Art. 14. Możliwymi karami dyscyplinarnymi są:
1) upomnienie;
2) nagana;
3) ostrzeżenie o niepełnej przydatności do służby na
zajmowanym stanowisku;
4) wyznaczenie na niższe stanowisko służbowe;
5) obniżenie stopnia;
6) ostrzeżenie o niepełnej przydatności do służby;
7) wydalenie ze służby.

Art. 15. 1. Kary nakłada Marszałek Senatu
2. Funkcjonariusz może odwołać się od decyzji dotyczącej nałożonej na niego kary w ciągu 7 dni.

Rozdział 4
Przepisy końcowe

Art. 18. Ustawa wchodzi w życie 14 dni po podpisaniu ją przez Prezydenta.

Art. 19. Senat ma miesiąc od wejścia ustawy w życie wybrać sztandar straży.Załączniki
Wizualizacja mundurów polowych dla funkcjonariuszy wymienionych w Art. 6. ust. 1 - 5

[Obrazek: rzShwb1.png]

Wizualizacja mundurów polowych dla funkcjonariuszy wymienionych w Art. 6. ust. 6 - 13

[Obrazek: 25tKXk8.jpg]

Wizualizacja mundurów galowych dla funkcjonariuszy wymienionych w Art. 6. ust. 1 - 5

[Obrazek: WzyDiJT.jpg]

Wizualizacja mundurów galowych dla funkcjonariuszy wymienionych w Art. 6. ust. 6 - 13

[Obrazek: BTGTthO.png]
Fryderyk Marks 

..Nadejdą czasy, kiedy Ci, którzy zamykali smoki będą błagać nas o to, żeby nie oddawać ich w ich szpony''#2
Na podstawie Art. 14 Pkt. 1 Konstytucji Republiki Suderlandu z 22.10.2016 r. jako osoba, która piastuje urząd Prezydenta Republiki Sunderlandu podpisuje ustawę o straży parlamentarnej.

Hubert Michalczak

#3
USTAWA ZOSTAŁA OPUBLIKOWANA

Ustawa z straży parlamentarnej

Topic Options
Wątek zamknięty