Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł! Want to support this website? Click here and add some funds! Your money will then be used to pay for any of our services, including removing this ad.

NOWELIZACJA ustawy o policji z dnia 26.01.18
#1
Cytat:NOWELIZACJA 
z dnia 26.01.18
ustawy o policji

Rozdział 1
Przepisy Ogólne

Art.1
Policja ma za zadanie pilnować porządku na terenie Republiki Suderlandu oraz ochraniać jej obywateli.

Art. 2.
Centralnym organem administracji resortu, właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, jest Komendant Główny Policji, podległy Kierownikowi Resortu Spraw Wewnętrznych.

Art. 3
Komendant Główny Policji jest przełożonym wszystkich funkcjonariuszy Policji.

Art. 4;
W razie zwolnienia stanowiska Komendanta Głównego Policji, do czasu powołania nowego komendanta, pełni jeden z jego zastępców na okres nie dłuższy niż miesiąc.

Art. 5.
W razie czasowej niemożności sprawowania funkcji przez Komendanta Głównego Policji, Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych, do czasu ustania przeszkody w sprawowaniu tej funkcji przez dotychczasowego komendanta, na okres nie dłuższy niż 2 miesiące, powierza pełnienie jego obowiązków przez zastępcę.

Rozdział 2
Rangi i Wydziały Policji:

1. Krajowe kierownictwo policji
- Komendant Główny Policji
- Zastępca Komendanta Głównego Policji

2.Wydział Śledczy
- Inspektor naczelny
- Inspektor
- Podinspektor

3. Służby Terenowe :
- Komendant Hrabstwa
- Komendant Policji
- Oficer Policji
- Policjant

Art. 1
Wydział śledczy zajmuje się prowadzeniem dochodzeń kryminalnych:
a) Inspektor Naczelny przydziela sprawy poszczególnym inspektorom i koordynuje ich działania
b) W każdym śledztwie bierze udział 1 Inspektor, 1 podinspektor oraz służby terenowe.
c) W bardziej zawiłych sprawach możliwa jest pomoc dodatkowych inspektorów i podinspektorów. W takich przypadkach Inspektor Naczelny wyznacza inspektora, który będzie prowadził śledztwo

Art. 2
Służby terenowe pełnią funkcje porządkową oraz współpracują z Wydziałem Śledczym podczas przeprowadzania spraw kryminalnych:
a) Na czele służb terenowych każdego miasta stoi Komendant Policji
b) Komendant Policji podlega bezpośrednio Komendantowi Hrabstwa
c) Komendantem Hrabstwa jest Komendant Policji miasta będącego stolicą hrabstwa
d) Do zadań Komendanta Hrabstwa należy pilnowanie porządku na terenach pozamiejskich 
e) Komendant Hrabstwa podlega bezpośrednio Komendantowi Głównemu Policji
f) Oficer Policji kieruje poczynaniami policjantów podczas dochodzenia.
g) Oficer Policji ma obowiązek wypełniać polecenia kierującym śledztwem Inspektorów

Rozdział 3
Departament Bezpieczeństwa

Art. 1
Zadaniem Departamentu jest zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego kraju.

Art. 2
Bezpośrednią kontrolę nad działalnością Departamentu sprawuje Komendant Główny Policji. Może on powołać za zgodą Kierownika Resortu Spraw Wewnętrznych zastępcę.

Art. 3
Struktura Departamentu Bezpieczeństwa:
a) Pion α (wywiad)
b) Pion β (łączność)
c) Pion γ (tłumienie rozruchów ulicznych)
d) Pion δ (ewidencja) 

Art. 4
Departament ma prawo do werbowania osobowych źródeł informacji oraz rezydentów w celu utrzymaniu bezpieczeństwa Republiki.

Art. 5
Delegatury Departamentu w terenie mają swoją siedzibę w komisariatach policji. Nadzór nad delegaturami terenowymi ma sprawować Komendant Hrabstwa.


Rozdział 4
Aresztowania 

Inspektor Prowadzący Śledztwo za zgodą Inspektora Naczelnego ma prawo aresztować podejrzanego na niedużej niż 24h:
a) KGP może (za zgodą Sądu Najwyższego) przedłużyć ten okres do 72h.
b) Jeśli podejrzany pełni urząd Senatora, przed jego aresztowaniem Sąd Najwyższy musi uchylić jego immunitet. O uchylenie immunitetu wnosi Komendant Główny Policji do wyżej wspomnianej instytucji na prośbę Inspektora Prowadzącego Śledztwo.

Rozdział 5
Powoływanie Policjantów

Art. 1.
Komendanta Głównego Policji powołuje się na wniosek Kierownika Resortu Spraw Wewnętrznych Senat Republiki Suderlandu

Art. 2.
Zastępca Komendanta Głównego Policji i Inspektor Naczelny mianowani są na wniosek KGP przez Kierownika Resortu Spraw Wewnętrznych.

Art. 3
a) Komendant Hrabstwa jest wybierany przez KGP w porozumieniu z Gubernatorem Hrabstwa.
b) Komendant Hrabstwa mianowany jest przez KGP

Art. 4
a) Komendant Policji wybierany jest przez Komendanta Hrabstwa w porozumieniu z Burmistrzem
b) Komendant Policji mianowany jest przez KGP

Art. 3.
Pozostali funkcjonariusze policji mianowani i powoływani przez szefów poszczególnych wydziałów.

Rozdział 6
Postanowienia Końcowe

Nowelizacje wchodzi w życie wraz z podpisaniem jej przez Prezydenta Republiki Suderlandu 

#2
Nowelizacja podpisana przez Prezydenta
Karl von Schwarzengrau - I Elektor Państwa Suderlandzkiego; Naczelny Wódz Sił Zbrojnych; Deputowany Zgromadzenia Narodowego


Srebrna Odznaka za Wzorową SłużbęKotylion (3 rocznica niepodległości)Oznaka Obywatelska Medal WojskaGwiazda Orderu OdrodzeniaOrder za Osobiste Męstwo
Topic Options
Wątek zamknięty