Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł! Do you want to support owner of this site? Click here and donate to his account some amount, he will be able to use it to pay for any of our services, including removing this ad.

Projekt nowelizacji konstytucji - wizja numer trzy
#1
Słuchajcie, słuchajcie,
Obywatele Suderlandu!

   O potrzebie dostosowania konstytucji do nowych warunków mówi się już od dawna, ale na tej płaszczyźnie niewiele się dzieje. Zamierzam zmienić ten stan i dlatego wychodzę do Was od razu z konkretną propozycją. Zapraszam do zapoznania się z moja wizją, którą - jak mam nadzieję - uda mi się przestawić jak najtreściwiej.

Słowem wstępu - "całkiem nowa" wizja numer trzy

   Kilka miesięcy temu zaproponowałem zestaw 6 postulatów, które wyrażały mój pogląd na kierunek zmian, jaki powinniśmy obrać. Nie zakładał on gwałtownych zmian a korektę w ramach ustroju republikańskiego. Odmienny pomysł zaprezentowali panowie Lotnik i Schwarzengrau, zwracając się w kierunku modelu prezydenckiego (którego jestem przeciwnikiem). Ja jednak nadal podtrzymuję moją koncepcję, aczkolwiek wprowadziłem do niej pewne zmiany. Zmiany, które zostały zainspirowane obserwacją naszej sytuacji, problemów, z którymi się mierzymy, oraz chęcią wytworzenia spójnego klimatu.

   Wizja numer trzy nawiązuje do wzorców republikańskich zaczerpniętych od republik kupieckich, komun miejskich i republik starożytnych. Moim zdaniem na tej bazie można oprzeć świetną atmosferę, przesiąkniętą republikańską tradycją - republikańskim stylem, podziałem obowiązków, stosunku do ojczyzny... Idealnie będzie to pasować do ograniczonej liczebnie, ale prezentującej wyższy poziom społeczności.

   Jednakże proszę się nie obwiać - to nie jest nic nowego. Nurt republikański zawsze był silny w naszym państwie (a wiem to dobrze, choćby z tej racji, że jestem jednym z jego twórców), a powyższy opis i poniższe szczegółowe propozycje jedynie go uwydatniają.

   Zanim jednak przejdę do konkretów, polecam zapoznać się z "6 postulatami", o których była już mowa. Poniższe rozwiązania są w dużej części ich rozwinięciem.

Struktura władzy

   W teorii najważniejszym naszym organem jest jednoizbowy parlament - jego rolę pełni Senat - i tak też pozostanie. Jednakże zostanie on poddany pewnym (niedużym) zmianom, które zwiększą jego rolę, prestiż i znaczenie. Zmiany te spowodują, że nowy Senat będzie przypominał bardziej kolegialną głowę państwa (radę państwa), niż klasyczny parlament, ale mimo to tradycyjne nazewnictwo zostanie zachowane.

   Nowy Senat będzie się składać z 3 obywateli wybieranych na (relatywnie krótki okres) 3 miesięcy. Wybory będą odbywały się na zasadach zbliżonych do dotychczasowych, a wygaśnięcie mandatu (na skutek zrzeczenia się, utraty z powodu braku aktywności itd.) prowadzić będzie do wyborów uzupełniających. Różnicą będzie rezygnacja z wyborów proporcjonalnych - od teraz będziemy głosować na konkretnego kandydata bezpośrednio. Senatorowie pośród swojego grona wybiorą przewodniczącego - Marszałka Senatu - który kierować będzie pracami Senatu jedynie od strony formalnej - nie będzie on kimś w rodzaju głowy państwa - nią będzie cały Senat.

   Senat, podobnie jak jest teraz, sprawować będzie zarówno władzę ustawodawczą (jego swoiste dominium) oraz władzę wykonawczą (pośrednio). Ta druga wykonywana będzie za pomocą urzędników republiki, którzy stanowić będą zbiorczą kategorię dla wszystkich kierowników resortów i innych urzędników państwowych (kierownicy resortów pozostaną nadal jako wydzielone organy - na tej płaszczyźnie nic się nie zmienia względem obecnego stanu). Jedną z najważniejszych cech urzędników republiki jest ich niekadencyjność - Senat powołuje ich i odwołuje w dowolnym momencie. Tak na marginesie, to w nowym ustroju jedynie dwa organy pozostaną kadencyjne - Senat i dotychczasowy Prezes Sądu Najwyższego (nazwa ulegnie zmianie, ale omówię to później).

   W związku z urzędnikami republiki wskazane będzie powstanie kilku nowych rodzajów urzędników państwowych. Mam tu na myśli dwa konkretne stanowiska - Sekretarz - który odciążać będzie Marszałka od większości formalności i biurokracji - nie będzie on brał czynnego udziału w sprawowaniu władzy, a jedynie umożliwiał sprawne funkcjonowanie Senatu - oraz Przedstawiciel Republiki - który wykonywać będzie niektóre specyficzne obowiązki związane z reprezentowaniem kraju na skutek uczynienia głową państwa kolegialnego organu, bowiem prezydent zostanie zlikwidowany (są to obowiązki reprezentacyjne, do których potrzeba jednej, konkretnej osoby). Pełnomocnictwa dla Przedstawicieli Republiki będą wydawane zazwyczaj tymczasowo, w zakresie pokrywającym się z wykonaniem konkretnego obowiązku - zadania zleconego przez Senat. Podejrzewam, że praktyce przedstawicielstwa zrosną się z konkretnymi urzędami, a także organem Senatu jakim jest jego marszałek, i będzie to dobra praktyka. Pozwolę sobie to dla jasności wyjaśnić przykładem - potrzebujemy naszego reprezentanta za granicą w randze państwa (czyli tej najwyższej) - kogo wysłać? albo Przedstawiciela wybranego przez Senat i przy udzieleniu mu stosownych pełnomocnictw, albo Kierownika Resortu Spraw Zagranicznych, który może być stałym przedstawicielem państwa w sprawach zewnętrznych.

   Z uwagi na realizowany postulat umożliwienia łączenia większości funkcji w państwie - nie będzie zabronione łączenie mandatu senatorskiego z jakimkolwiek stanowiskiem urzędnika republiki.

   Poza wpływem Senatu pozostanie sądownictwo (nie inaczej jest obecnie). Sądownictwo zostanie urządzone według jednego z postulatów, czyli oparte będzie na jednoosobowym organie - który w ramach potrzeby będzie mógł zatrudniać swoich pracowników (pomocników). Tym organem będzie dotychczasowy Prezes Sądu Najwyższego, z tą różnicą, że zmieni się jego nazwa i sposób powoływania. Od teraz będzie to Najwyższy Sędzia Ludowy i tak - jego nazwa wynika wprost z jego pozycji. Najwyższy Sędzia Ludowy wybierany będzie w wyborach powszechnych przez wszystkich obywateli i kierował będzie całym sądownictwem. Docelowo powinien sam zajmować się swoimi obowiązkami, ale jeżeli zajdzie taka potrzeba (podyktowana rozwojem), będzie mógł rozbudować swój aparat. Po więcej szczegółów odsyłam od wspominanego postulatu. Kadencja Najwyższego Sędziego Ludowego trwać będzie 2 miesiące.

   I to koniec. Nie będzie istnieć więcej organów konstytucyjnych. Potrzebujemy systemu w miarę prostego, ale także przemyślanego i efektywnego. Prezydent zostanie zlikwidowany - ten urząd nie będzie potrzebny w nowym ustroju, a mamy zbyt mało ludzi, aby go utrzymać.

Korzyści powyższych rozwiązań

   Drastyczne ograniczenie liczebności Senatu oraz skrócenie kadencji zwierzchnika sądownictwo mogą budzi Wasze wątpliwości. Jednakże propozycje te są efektem obserwacji naszej rzeczywistości i zaraz postaram się je wytłumaczyć.

   Jednym z "nowych" problemów, który dostrzegłem od czasu publikacji moich 6 postulatów, jest problem kadencyjności - kadencje konkretnych organów nie pokrywają się z aktywnością osób do nich powoływanych. W ten sposób tracimy podwójnie - utrzymujemy nieefektywnego urzędnika i marnujemy energię osoby, która mogłaby być w tej chwili na niego powołana, gdyż szczyci się ponadprzeciętną frekwencją. Likwidacja kadencyjności (gdzie tylko się da) pozwoli na dynamiczną zmianę urzędników, a to skutkować będzie lepszym wykorzystaniem naszych zasobów (ludzkich).

   Kadencyjność pozostaje w Senacie - jest to bowiem najważniejszy organ w tym systemie. Jednakże z uwagi na jego ograniczona liczebność mandat senatora zyska na wartości i w przypadku nieaktywności jednego z jego członków istnieję większa szansa, że ktokolwiek zareaguje i go odwoła oraz zarządzi wybory uzupełniające. Dzięki temu w Senacie nie będziemy "kisić" dawno nieaktywnych osób, a w ich miejsce powołamy naprawdę zaangażowanych obywateli.

   Ograniczony liczebnie Senat także - jak mam nadzieję - zweryfikuje swoje cele i zamiast poświęcać się nieistotnym (a nawet szkodliwym) czynnościom - jak choćby nadmierna produkcja aktów normatywnych - skupi się na tym co najważniejsze - czyli na kierowaniu państwem, kształtowaniu linii politycznej i dopracowywaniu prawa (zadba o jego jakość).  Do pomocy będzie miał masę urzędników zaczynając od Kierowników Resortów (zarządzających sektorami administracji zgodnie z zaleceniami Senatu), a kończąc na Sekretarzach.

   Na koniec pozostaje omówienie Najwyższego Sędziego Ludowego. Proponuję skrócenie jego kadencyjności, bowiem będzie to najbardziej specyficzny organ w republice. Z uwagi na chęć zapewnienia gwarancji dla wymiaru sprawiedliwości, jako jedyny nie będzie mógł łączyć swojego urzędu z innymi. Poza tym możliwości jego odwołania będą ograniczone (nie będzie tego dynamizmu jak w przypadku urzędników republiki i Senatu). Z tych powodów uważam, że okres 2 miesięcy jest złotym środkiem i przez ten okres osoba piastująca stanowisko sędziego nie zdąży się "wypalić".

Pozostałe zmiany

   Ponownie zaproszę do lektury 6 postulatów, bowiem zamierzam wykorzystać zawarte w nich pomysły. Przede wszystkim do projektu konstytucji zostaną wprowadzone nowe regulacje odnośnie "multiobywatelstw" i wyraźnie zostaną wskazani zastępcy dla każdego organu, który będzie tego wymagał.

Co dalej?

   Zamierzam jak najszybciej zaprezentować w tym temacie gotowy tekst projektu nowelizacji, choć nie jest to łatwe z uwagi na mój całkowity brak czasu. Projekt zostanie oparty na zmodyfikowanej wersji obecnej konstytucji.
[Obrazek: NzLBupx.png]     [Obrazek: Il9xQZB.png]     [Obrazek: h2Epeb3.png]     [Obrazek: ysbN3sL.png]     [Obrazek: Yxw9Kih.png]     [Obrazek: gL7GFe3.png]     [Obrazek: xHbha88.png]

Profesor Prawa


Order KonstytucjiKotylion (3 rocznica niepodległości)Oznaka Obywatelska Złota Odznaka „W Służbie Oświaty”Krzyż CzynuOrder Ojczyzny
Odpowiedz
#2
W sumie chciałbym juz teraz dac dłuższy komentarz, ale jest późno, więc na początek. Panie Maj, jak Pan idealnie mnie trafił tym że bylem w Wenecji i wciąż jestem nią oczarowany to chwilowo mam myślenie bardzo marzycielskie. Więc chwilowo działam w trybie niemyślącym. Jutro poważnie się odniosę gdyż jestem zmęczony, a pewnie jutro bym nie wspomniał o tym jak mnie Pan celnie trafił.
Norbert Byfyj - Naczelnik Państwa Suderland, Gubernator Hrabstwa Koburgii, Kierownik Resortu Gospodarki i Finansów, Senator XIII Kadencji, Wicemarszałek Senatu Doktor Hab. Chemii

Krzyż CzynuKotylion (3 rocznica niepodległości)Gwiazda Orderu OdrodzeniaOrder za Osobiste MęstwoZłota Odznaka „W Służbie Oświaty”Oznaka Obywatelska
Odpowiedz
#3
Dobra to poważna analiza teraz (w punktach bo jednak zmęczony jestem):
  • Propozycja kolegialnej głowy państwa brzmi ciekawie
  • Nie mam pewności czy trzy to nie za mało, ale lepiej trzy niż jeden
  • Likwidacja kadencji gdzie się da brzmi dobrze
  • W sumie to i tak już mamy jednego sędziego
  • Wybory powszechne na sędziego - jestem za
  • Czy nazwa proponowana sędziego ludowego to nie wiem
Wniosek: chyba mi się spodobał ten system
Norbert Byfyj - Naczelnik Państwa Suderland, Gubernator Hrabstwa Koburgii, Kierownik Resortu Gospodarki i Finansów, Senator XIII Kadencji, Wicemarszałek Senatu Doktor Hab. Chemii

Krzyż CzynuKotylion (3 rocznica niepodległości)Gwiazda Orderu OdrodzeniaOrder za Osobiste MęstwoZłota Odznaka „W Służbie Oświaty”Oznaka Obywatelska
Odpowiedz
#4
(22.08.2018, 22:11)Norbert Byfyj napisał(a): ...bylem w Wenecji i wciąż jestem nią oczarowany...

Proszę tylko nie utożsamiać tej wizji z próbą przekształcenia Suderlandu w konkretne, historyczne państwo. Republika Suderlandu nadal pozostanie republiką o swoistym i oryginalnym charakterze, stanowiącym zlepek różnych inspiracji swoich obywateli. Zaproponowany projekt ma jedynie na celu dostosowanie ustroju do nowych warunków, ulepszenie go, a także uwydatnienie tradycji republikańskich, które obecne były tu od zawsze!
[Obrazek: NzLBupx.png]     [Obrazek: Il9xQZB.png]     [Obrazek: h2Epeb3.png]     [Obrazek: ysbN3sL.png]     [Obrazek: Yxw9Kih.png]     [Obrazek: gL7GFe3.png]     [Obrazek: xHbha88.png]

Profesor Prawa


Order KonstytucjiKotylion (3 rocznica niepodległości)Oznaka Obywatelska Złota Odznaka „W Służbie Oświaty”Krzyż CzynuOrder Ojczyzny
Odpowiedz
#5
To miał być taki w sumie nie wiem, żart (?), oczywiście przemiany w kseronację nie chcę, ale przy okazji Wenecji trochę duiżo było opowieści o ich systemie politycznym jako przedwstęp i po słowach "republika kupiecka" trochę dostałem magnesu.

EDIT: Teraz jeszcze widzę że Republika Wenecka i tak jest już w Rotrii.
Norbert Byfyj - Naczelnik Państwa Suderland, Gubernator Hrabstwa Koburgii, Kierownik Resortu Gospodarki i Finansów, Senator XIII Kadencji, Wicemarszałek Senatu Doktor Hab. Chemii

Krzyż CzynuKotylion (3 rocznica niepodległości)Gwiazda Orderu OdrodzeniaOrder za Osobiste MęstwoZłota Odznaka „W Służbie Oświaty”Oznaka Obywatelska
Odpowiedz
#6
Bardzo ciekawa wizja. Generalnie byłem przeciwnikiem jakichkolwiek rad pełniących rolę głowy <czegoś; państwa, gry>, ale ta niechęć wynikała również z obecności pewnej osoby co zawsze pchała się do rady obojętnie gdzie i zazwyczaj wszystko rozwalała swoimi postulatami. Jak teraz jestem nastawiony na tego typu organu? Uważam, że to ciekawa idea. Mimo wszystko zastanowiłbym się nad ilością Senatorów - 5 to chyba bardziej odpowiednia liczba.
Brak kadencyjności przy takich urzędach jak kierownicy resortów? Bardzo dobry pomysł. To samo wybory powszechne na sędziego. Nie do końca rozumiem rolę Sekretarza.
Mimo, że przedstawiłem wizję systemu prezydenckiego, pański projekt bardzo mi się podoba i nie miałbym nic przeciw jeśli zostałby wprowadzony. 
No nic, pozostaje czekać na przedstawienie gotowego tekstu projektu nowelizacji.
Karl von Schwarzengrau - I Elektor Państwa Suderlandzkiego; Naczelny Wódz Sił Zbrojnych; Deputowany Zgromadzenia Narodowego


Srebrna Odznaka za Wzorową SłużbęKotylion (3 rocznica niepodległości)Oznaka Obywatelska Medal WojskaGwiazda Orderu OdrodzeniaOrder za Osobiste Męstwo
Odpowiedz
#7
(24.08.2018, 15:44)Norbert Byfyj napisał(a): To miał być taki w sumie nie wiem, żart (?),[...]

Zrozumiałem ten żart i nie mam nic przeciwko niemu Wink. Chciałem tylko dla bezpieczeństwa sprostować, aby ktoś postronny nie wyciągnął niewłaściwych wniosków.

(24.08.2018, 23:03)Karl von Schwarzengrau napisał(a): Mimo wszystko zastanowiłbym się nad ilością Senatorów - 5 to chyba bardziej odpowiednia liczba.

Ja jednak po długich rozważaniach zdecydowałem się na liczbę 3 senatorów i nadal uważam ją za słuszną. Przy takim rozwiązaniu istnieje większa szansa, że mandat senatorski zyska ogromne znaczenie i rozpocznie się o niego rywalizacja. Senatorzy będą zainteresowani wypełnianiem jak najlepiej swoich obowiązków, aby go zachować, a politycy aspirujący do tego stanowiska będą musieli włożyć więcej pracy. Być może w końcu pojawią się u nas kampanie wyborcze, a partie zaczną odgrywać większą rolę. Ponadto ograniczony liczebnie senat przestanie zajmować się nieistotnymi rzeczami, często zresztą szkodliwymi (jak np. psuciem prawa), a zajmie się tym, co jest naprawdę ważne. Zalet jest oczywiście więcej, o wielu z nich pisałem w pierwszym poście. Jednakże abstrahując od tego wszystkiego, brutalna rzeczywistość nawet nie pozwoliłaby nam w obecnym stanie na 5-osobowy parlament. W jego skład weszliby chyba wszyscy aktywniejsi obywatele i to bez potrzeby przeprowadzania głosowania wyborczego.

(24.08.2018, 23:03)Karl von Schwarzengrau napisał(a): Nie do końca rozumiem rolę Sekretarza.

Sekretarz miałby odciążyć Marszałka Senatu od "papierkowej roboty". Zająłby się m.in. poprawianiem/redagowaniem tekstów projektów, publikacją uchwalonych ustaw (bo już nie będzie prezydenta), tworzeniem statystyk, pomocą przy fabularnej obsłudze Senatu itp. Jednakże nie uczestniczyłby w sprawowaniu władzy przez Senat, czyli nie mógłby brać udziału w głosowaniach, w zamykaniu i ich otwieraniu itd. Jego rola ograniczyłaby się przede wszystkim do usprawnienia działania Senatu. Z tym urzędem zresztą wiąże się duża zaleta - jest to niekadencyjny urząd, a wykonywana przez niego praca męcząca i prowadząca do wypalenia (ale oczywiście także bardzo potrzebna). Dlatego nie ma problemu by powoływać Sekretarza na niedługi okres. Tak, aby nie zniechęcił się do mikronacji.
[Obrazek: NzLBupx.png]     [Obrazek: Il9xQZB.png]     [Obrazek: h2Epeb3.png]     [Obrazek: ysbN3sL.png]     [Obrazek: Yxw9Kih.png]     [Obrazek: gL7GFe3.png]     [Obrazek: xHbha88.png]

Profesor Prawa


Order KonstytucjiKotylion (3 rocznica niepodległości)Oznaka Obywatelska Złota Odznaka „W Służbie Oświaty”Krzyż CzynuOrder Ojczyzny
Odpowiedz
#8
Zaraz po ogłoszeniu mojego pomysłu, przystąpiłem do prac. Jednakże szły one powolnie i miałem wrażenie, że coś jest nie tak... coś się tutaj nie klei. Kilka dni później prace uległy zatrzymaniu, a wstępny szkic zapisany w moim panelu użytkownika. Po kilku miesiącach jestem już pewien co było tego przyczyną i dlaczego prace konstytucyjne w tej formie są skazane na niepowodzenie...

Mianowicie, mój projekt (jak i zresztą wszystkie dotychczasowe) opierają się na edycji tekstu obecnej konstytucji jako punkcie wyjścia. Jest to jednak myślenie błędne, bowiem obecna konstytucja nie pasuje do obecnych czasów. Nie tylko pod względem regulacji, ale i pod względem formy. Powstała ona w innych czasach i innych warunkach* i nie ma sensu dalej na niej pracować. Pozostaje nam jedno rozwiązanie - napisanie nowej konstytucji od zera. Nie jest to jednak łatwe, a nadal nie potrafię znaleźć recepty na pewien dręczący mnie dylemat. Postaram się w najbliższym czasie opisać go za pomocą artykułu prasowego, co jak sądzę pozwoli naświetlić problem publicznie, a mi poukładać myśli.

W związku z zaprzestaniem prac nad projektem w obecnej formie, publikuję dotychczasowy dorobek, który w zasadzie powstał w ciągu kilku pierwszych dni po ogłoszonych tutaj pomysłach.

* - wiem, że ten tekst wielokrotnie powtarzam

Cytat:Szanowni Suderlandczycy, prezentuje niniejszym wstępną wersję projektu znowelizowanej konstytucji. Wprowadziłem w nim następujące oznaczenia:
zielony kolor - nowe przepisy,
czerwony kolor oraz przekreślenie - przepisy usunięte,
niebieski kolor - przepisy zmienione co do treści.
Poza tym starałem się umieszczać wszędzie tam, gdzie to potrzebne, komentarze w spojlerach.

Cytat:
KONSTYTUCJA
REPUBLIKI SUDERLANDU

Rozdział I
REPUBLIKA SUDERLANDU


Art. 1 [zasady naczelne]
1. Republika Suderlandu jest demokratycznym państwem prawa.
2. Republika Suderlandu jest państwem jednolitym.

Art. 2 [suweren]
1. Władza zwierzchnia w Republice Suderlandu należy do obywateli.
2. Obywatele sprawują władzę przez przedstawicieli lub bezpośrednio.

Art. 3 [ustrój gospodarczy]
Ustrój gospodarczy Republiki Suderlandu oparty jest na swobodzie gospodarczej i poszanowaniu prawa własności.
Spoiler

Wcześniejsze brzmienie: Podstawę ustroju gospodarczego Republiki Suderlandu stanowi społeczna gospodarka rynkowa.
Przyczyna zmiany: pojęcie "społeczna" sugeruje socjalną działalność państwa związaną z lekkim interwencjonizmem. Nowe brzmienie ma uwypuklić panującą u nas wolnorynkową atmosferę oraz bardziej pasuje do republiki.


Art. 4 [cele państwa]
Do zadań Republiki Suderlandu należy:
    1) stanie na straży swoich obywateli i przestrzeganie ich praw;
    2) zapewnianie rozwoju gospodarczego i wspieranie gospodarki;
    3) troszczenie się o własne dziedzictwo kulturowe i stwarzanie warunków do jego udostępniania;
    4) obrony własnych granic, niepodległości i suwerenności.

Art. 5 [symbole państwa]
1. Godłem Republiki Suderlandu jest czarny gryf widziany z profilu i zwrócony w lewą stronę.
2. Barwami Republiki Suderlandu są kolory czerwony, biały i żółty.
3. Stolicą Republiki Suderlandu jest Deliland.
4. Oficjalną nazwą Republiki jest Suderland.
5. Drugą nazwą pozostającą w obiegu jest Południolandia.

Rozdział II
OBYWATELE


Art. 6 [obywatelstwo]
1. Mieszkaniec Republiki Suderlandu może otrzymać obywatelstwo gdy:
    1) zamieszkuje w kraju dłużej niż 1 tydzień;
    2) zna podstawy historii, ustroju politycznego i gospodarczego Republiki Suderlandu;
    3) nie jest karany lub nie jest ścigany przez prawo w Suderlandzie;
2. Obywatelstwo nadaje Senat.
3. Jedynym sposobem na utratę obywatelstwa jest:
    1) dobrowolne zrzeczenie się przez zainteresowanego;
    2) skazanie za pomocą prawomocnego wyroku sądowego.
4. Ochronę obywatelstwa sprawuje Sąd Najwyższy.

Art. 7 [prawa i wolności]
Obywatel Republiki Suderlandu ma prawo do:
    1) życia, obywatelstwa, szczęścia i wolności osobistej;
    2) wolności wyznania, sumienia, myśli i poglądów;
    3) informacji, równości wobec prawa, uczciwego procesu, tajemnicy korespondencji i swobody przemieszczania się;
    4) biernego i czynnego prawa wyborczego, zrzeszania się i skarg na organy państwa;
    5) pracy w słusznych warunkach i słusznego za nią wynagrodzenia;
    6) świadczeń socjalnych i ubezpieczeń, ochrony zdrowia i wypoczynku;
    7) uczestnictwa w życiu kulturalnym, edukacji, swobody badań, wolności sztuki i osiągnięć cywilizacyjnych;

Spoiler

Wcześniejsze brzmienie: 5) słusznych warunków pracy i wynagrodzenia
Przyczyna zmiany: brakowało wyraźnego sformułowania prawa do pracy.


Art. 8 [obowiązki]
Do obowiązków obywatela Republiki Suderlandu należy:
    1) przestrzeganie prawa oraz ponoszenie świadczeń i ciężarów na rzecz państwa;
    2) wierność Ojczyźnie i jej obrona;
    3) praca na korzyść i dobro Ojczyzny.

Art. 9 [pełnia praw obywatelskich]
1. Warunkiem posiadania pełni praw obywatelskich jest nieposiadanie obywatelstwa w żadnym innymi wirtualnym państwie.
2. Jako pełnię praw obywatelskich rozumie się prawo kandydowania do organu przedstawicielskiego.
3. Wszystkie pozostałe przepisy są ważne w stosunku do osoby nie spełniającej warunku wymienionego w ust. 1.
4. W szczególnych przypadkach, możliwe jest w drodze wyjątku i z pełną świadomością organu, na mocy ustawy lub indywidualnej decyzji Senatu, uznanie obcego obywatelstwa za niestojącego na przeszkodzie w uzyskaniu pełni praw obywatelskich.

Spoiler

Są to ulgi w stosunku do "multiobywatelstw", o których pisałem. Przepis w powyższym brzmieniu pozwala na przyznanie zezwoleń zarówno: poprzez ustawę - w stosunku do określonych zbiorowo obywateli obcych mikronacji oraz poprzez indywidualną decyzję - w stosunku do konkretnej osoby. Obie formy zezwoleń wydawane są przez Senat.

W porównaniu do starego brzmienia: traktat międzynarodowy został zastąpiony ustawą - gdyż obce mikronacje nie muszą mieć interesu w kwestiach naszego obywatelstwa, a co więcej - mogą nie rozumieć naszego systemu. Obce mikronacje nie są nam potrzebne (nie muszą się zgadzać na konkretne brzmienie traktatu uznaniowego), abyśmy mogli przyznać ulgi dla ichniejszych obywateli.

Pełna świadomość organu - chodzi o to, aby organ przyznający zezwolenie (Senat) wiedział o wszystkich posiadanych obywatelstwach zainteresowanego. Ciężar podania pełnych informacji zostaje przeniesiony na zainteresowanego. Jeśli utajni on istotne fakty, to wówczas wydana wcześniej decyzja jest nieważna.


Rozdział III
ŹRÓDŁA PRAWA


Art. 10 [hierarchia aktów prawnych]
1. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Republiki Suderlandu są: Konstytucja, ratyfikowane umowy międzynarodowe, ustawy oraz rozporządzenia.
2. Warunkiem wejścia w życie aktów prawnych jest ich właściwe ogłoszenie.

Art. 11 [umowy międzynarodowe]
Ratyfikacja lub wypowiedzenie umowy międzynarodowej wymaga uprzedniej zgody wyrażonej w referendum ogólnokrajowym, jeśli umowa dotyczy:
    1) układów politycznych lub wojskowych;
    2) praw i obowiązków obywateli;
    3) członkostwa Republiki Suderlandu w organizacjach międzynarodowych;
    4) znacznego obciążenia Skarbu Państwa;
    5) spraw uregulowanych w ustawach lub w których Konstytucja wymaga uregulowania;
    6) przekazania części kompetencji organów państwowych na rzecz organizacji międzynarodowej.

Art. 12 [proces legislacyjny: inicjatywa ustawodawcza]
1. Inicjatywa ustawodawcza należy w szczególności do Senatorów i kierowników komitetów wykonawczych, a także każdego Obywatela.
2. Projekty ustaw składa się do Marszałka Senatu.

Art. 13 [proces legislacyjny: etap parlamentarny]
1. Projekty ustaw rozpatruje Senat w III czytaniach.
2. Prawo do wnoszenia poprawek w czasie rozpatrywania projektu przysługuje wnioskodawcy i Senatorom.
3. Poprawki można składać między I a II czytaniem.
4. Jeżeli nie ma żadnych poprawek, nie ma III czytania.
5. Senat uchwala projekty bezwzględną większością ustawowej liczby Senatorów.

Spoiler

Wcześniejsze brzmienie: 5. Senat uchwala projekty zwykłą większością przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby.
Przyczyna zmiany: Senat od teraz będzie liczył 3 osoby. Bezwzględna większość ustawowej liczby senatorów wynosi zatem 2. Nie ma quorum, nie jest więc nawet wymagane zajęcie jakiegokolwiek stanowiska przez trzeciego senatora, o ile pozostałych dwóch zagłosuje za. Nie można jednak uznać w takim wypadku, że się on wstrzymał. W każdym razie, powinno unikać się takiego postępowania i umożliwić wyrażenie stanowiska przez każdego senatora w wyznaczonym czasie.


Art. 14 [proces legislacyjny: etap postparlamentarny]
1. Uchwalony przez Senat projekt niezwłocznie podpisuje Marszałek Senatu, a ogłasza Sekretarz w przeciągu kolejnych 3 dni.
2. Jeśli Marszałek Senatu ma wątpliwości może zwrócić się do Sądu Najwyższego o zbadanie zgodności projektu z Konstytucją, przekazać projekt do ponownego rozpatrzenia przez Senat albo ogłosić referendum w tej sprawie, które będzie wiążące.
3. Senat może ponownie uchwalić projekt bezwzględną większością głosów ustawowej liczby senatorów.
4. Jeśli Prezydent zdecyduje się na jedno z rozwiązań wymienionych w ust. 2, czas przeznaczony na podpisanie i ogłoszenie projektu zostaje zatrzymany, a jego wznowienie następuje niezwłocznie po wydaniu orzeczenia lub podjęcia uchwały.

5. Jeżeli w danym terminie Marszałek Senatu lub jego zastępca nie podpisze projektu lub nie zdecyduje się na jedno z rozwiązań z ust. 2, projekt trafia do Sądu Najwyższego, który bada jego zgodność z Konstytucją i w przypadku pozytywnego wyniku - podpisuje, a w przypadku zaniedbania obowiązku przez Sekretarza - także ogłasza.

Spoiler

Wcześniejsze brzmienie: 1. Uchwalony przez Senat projekt podpisuje i ogłasza Prezydent w ciągu 3 dni.
Przyczyna zmiany: urząd Prezydenta zostanie zlikwidowany.

Poza tym odpowiednio zmieniono Prezydenta na Marszałka Senatu i wprowadzono Sekretarza - urzędnika wspierającego Senat od strony technicznej. Niektóre regulacje zostały wykreślone z powodu bezsensowności odsyłania projektu do ponownego rozpatrzenia przez Senat przez przewodniczącego tego organu.


Art. 15 [rozporządzenia]
1. Rozporządzenia wydawane są przez organy państwa, na podstawie upoważnienia ustawowego i w celu wykonania ustawy.
2. Upoważnienie powinno określać organ właściwy do wydania rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania.
3. Organ upoważniony do wydania rozporządzenia nie może przekazać swoich kompetencji, o których mowa w ust. 1, innemu organowi.

Art. 16 [wojna i pokój]
1. O wejściu w stan wojny z innym państwem lub zawarciu pokoju decyduje Senat.
2. Jeśli decyzja o wejściu w stan wojny nie jest odpowiedzią na obcą agresję, wymagana jest zgoda wyrażona w referendum ogólnokrajowym.
3. Senat podejmuje decyzję bezwzględną większością ustawowej liczby Senatorów.

Art. 17 [referendum ogólnokrajowe]
1. Przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w przypadkach wymienionych w Konstytucji zarządza Marszałek Senatu.
2. Referendum ogłasza się na 2 dni wolne od pracy.
3. W referendum może wziąć udział każdy Obywatel Republiki Suderlandu.
4. Wynik referendum jest wiążący.

Rozdział IV
SENAT


Art. 18 [zadania]
Do kompetencji Senatu należy:
    1) reprezentowanie woli Narodu;
    2) władza ustawodawcza;
    3) sprawowanie władzy wykonawczej poprzez Urzędników Republiki;
    4) ustalanie linii politycznej państwa.

Spoiler

Wcześniejsze brzmienie: 3) kontrola nad Rządem;


Art. 19 [skład]
1. Senat składa się z 3 senatorów.
2. Kadencja Senatu trwa 3 miesiące.
3. Wybory do Senatu są powszechne, równe, bezpośrednie, proporcjonalne i tajne.

Spoiler

Od teraz będziemy głosować na poszczególnych kandydatów, nie na listy.


Art. 20 [tryb pracy]
1. Senat obraduje w trybie sesyjnym.
2. Sesje otwiera i zamyka Marszałek Senatu.
3. Sesje powinny być zwoływane, gdy:
    1) napłynie wystarczająca liczba projektów;
    2) pojawi się projekt szczególnie ważny;
    3) sytuacja państwa tego wymaga.
4. Jeżeli Marszałek Senatu zaniedbuje swój obowiązek zwołania sesji, Sąd Najwyższy może go ponaglić.
5. Jeżeli ponaglenie nie daje skutków, Sąd Najwyższy może zorganizować po 3 dniach od ostatniego ponaglenia referendum ogólnokrajowe nad odwołaniem Marszałka Senatu.
6. Sesje są jawne, chyba że dobro Państwa wymaga ich utajnienia.
7. Jawność sesji realizuje się w szczególności przez:
    1) umożliwienie uczestnictwa w posiedzeniu w charakterze obserwatora każdemu zainteresowanemu Obywatelowi;
    2) publikowanie raportów z posiedzeń.

Art. 21 [inauguracja]
1. Pierwszą sesję zwołuje Najwyższy Sędzia Ludowy nie później niż 7 dni po ogłoszeniu oficjalnych wyników wyborów.
2. Przed rozpoczęciem sprawowania mandatu Senatorowie składają przed Najwyższy Sędzią Ludowym następujące ślubowanie:
"Ja, wybrany z woli Ludu na Senatora uroczyście przyrzekam przestrzegać Prawa Republiki Suderlandu, nie działać na szkodę Ojczyzny, ani Narodu, wszystkie swe siły wykorzystać do odbudowy dawnej świetności Republiki.”
3. Na pierwszym posiedzeniu Senatorowie wybierają ze swojego grona Marszałka Senatu i ustalają kolejność zastępstw bezwzględną większością.
4. Jeżeli nowo wybrany Senator nie złoży ślubowania lub nie odda głosu na pierwszej sesji, na której powinien być, traci mandat.

Spoiler

W ustępie 3 zastąpiono Wicemarszałka kolejnością zastępstw. Ma to związek ze zmniejszeniem liczby senatorów do 3. Ustalają oni który z pozostałych senatorów będzie w pierwszej kolejności zastępował marszałka, a w przypadku i jego nieaktywności, wówczas ostatni z senatorów zostanie zastępcą.


Art. 22 [wybory]
1. Nowe wybory zarządza Najwyższy Sędzia Ludowy nie później niż na 10 dni przed upływem kadencji i wyznacza je na dwa wolne dni od pracy.
2. Kandydat na Senatora musi spełniać następujące warunki:
    1) posiadaćpełnię praw obywatelskich;
    2) znać historię, kulturę i ustrój Republiki Suderlandu;
    3) cieszyć się dobrą opinią;
    4) odznaczać się należytą aktywnością i zaangażowaniem.
3. Senat może skrócić swoją kadencję uchwałą podjętą bezwzględną większością ustawowej liczby Senatorów.

Art. 23 [Marszałek]
Marszałek Senatu kieruje pracami Senatu.

Art. 24 [kolejność zastępstw]
1. W przypadku nieaktywności Marszałka Senatu, zastępuje go kolejny Senator według kolejności zastępstw.
2. Jeżeli Marszałek Senatu nie dokona czynności w wyznaczonym terminie, do której jest zobowiązany, może jej dokonać kolejny Senator według kolejności zastępstw.
3. Jeżeli przepis zobowiązujący do dokonania czynności mówi o niezwłocznym jej dokonaniu, uznaje się na potrzeby ust.2, że powinna być ona dokonana w terminie maksymalnie 3 dni.


Spoiler

Zmieniono przepis o Wicemarszałku. Kwestia kolejności zastępstw została omówiona wcześniej.

Poza tym uwzględniono tu postulat o dwóch rodzajach zastępstw: dużego - w przypadku całkowitej nieaktywności - wówczas mówimy o pełnym zastępstwie oraz małego - co do pojedynczej czynności, na dokonanie której czas upłynął (np. podpisania projektu - w tym przypadku ma jeszcze zastosowanie ust. 3).


Art. 25 [status senatorów]
1. Senatorowie nie są związani instrukcjami wyborców.
2. Senatorowie kierują się dobrem Państwa i Narodu.
3. Senatorów nie można odwołać inaczej jak prawomocnym wyrokiem sądowym.
4. Senatorzy nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności za swoją działalność, wchodzącą w zakres sprawowania przez nich mandatu ani w czasie jego trwania, ani po jego wygaśnięciu.
5. Za swoją działalność Senatorowie odpowiadają wyłącznie przed Senatem.
6. Senatorowie nie mogą prowadzić działalności, jeśli nie można jej połączyć ze sprawowanym urzędem.

Art. 26 [opróżnienie urzędu]
1. Jeżeli urząd Senatora zostanie opróżniony, ogłasza się wybory uzupełniające.
2. Wybory zarządza Najwyższy Sędzia Ludowy nie później niż na 10 dni po opróżnieniu urzędu.
3. Po wybraniu nowego Senatora, ponownie ustala się kolejność zastępstw.
4. Jeśli urząd Marszałka Senatu zostanie opróżniony, powtarza się procedurę wyboru Marszałka Senatu oraz kolejności zastępstw.


Spoiler

Wcześniejsze brzmienie:
1. Jeśli urząd senatora zostanie opróżniony, zajmuje go kolejny kandydat z listy.
1a. Jeżeli nie będzie kolejnych kandydatów na liście, ogłasza się wybory uzupełniające.
1b. Wybory zarządza Prezydent nie później niż na 10 dni po opróżnieniu urzędu.
2. Jeśli urząd Marszałka Senatu zostanie opróżniony, powtarza się procedurę wyboru Marszałka Senatu.
3. Ust. 2 stosuje się odpowiednio do Wicemarszałka Senatu.


Art. 27 [program działania]
1. Senat uchwala program działania wraz z rozpoczęciem nowej kadencji.
2. Program działania jest dokumentem zawierającym:
    1) zwięzłe wymienienie głównych celów, które Senat zamierza zrealizować podczas swojej kadencji;
    2)  


Spoiler

Wcześniejsze brzmienie:
1. Senat uchwala program działania dla Komitetu Wykonawczego.
2. Program działania powinien wskazywać cele, do których osiągnięcia są zobowiązani członkowie Komitetu Wykonawczego.
3. Program działania może również zawierać proponowane sposoby osiągnięcia celów.
4. Program działania opracowywany jest na pierwszej sesji nowego Senatu i powinien obejmować czas trwania całej kadencji.
5. Program działania powinien zostać zatwierdzony przez Senat bezwzględną większością głosów ustawowej liczby senatorów.
6. Sesja nie może zostać zamknięta dopóki program działania nie zostanie uchwalony.
7. Program działania może zostać znowelizowany za zgodą Senatu wyrażoną głosami 3/4 ustawowej liczby senatorów.


Do tego miejsca powstał projekt. Dalsza część miała zostać poddana mocniejszym zmianom - m.in. następny rozdział - Komitety Wykonawcze - miał zostać zastąpiony rozdziałem o szerszej treści - poświęconym urzędnikom republiki.
[Obrazek: NzLBupx.png]     [Obrazek: Il9xQZB.png]     [Obrazek: h2Epeb3.png]     [Obrazek: ysbN3sL.png]     [Obrazek: Yxw9Kih.png]     [Obrazek: gL7GFe3.png]     [Obrazek: xHbha88.png]

Profesor Prawa


Order KonstytucjiKotylion (3 rocznica niepodległości)Oznaka Obywatelska Złota Odznaka „W Służbie Oświaty”Krzyż CzynuOrder Ojczyzny
Odpowiedz
Topic Options