Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!

USTAWA o Siłach Zbrojnych Republiki Suderlandu z dnia 23.09.2018
#1
Cytat:Art 1.
1. Siły Zbrojne Republiki Suderlandu dzielą się na:
   1) Wojska Lądowe;
   2) Siły Powietrzne;
   3) Marynarkę Wojenną.
2. Siły Zbrojne składają się z żołnierzy zawodowych.
3. W skład Wojsk Lądowych wchodzą:
   1) piechota zmechanizowana i zmotoryzowana;
   2) wojska obrony przeciwlotniczej;
   3) siły pancerne i pancerno-motorowe;
   4) wojska chemiczne;
   5) wojska inżynieryjne;
   6) wojska łączności i informatyki;
   7) jednostki wsparcia logistycznego;
   8) wojska rakietowe i artylerii;
   9) wojska aeromobilne;
   10) piechota morska;
   11) wojska powietrzno - desantowe;
   12) służby wywiadu i kontrwywiadu;    
   13) Obrona Cywilna i Obrona Terytorialna;
   14) żandarmeria wojskowa, policja wojskowa, komisarze wojskowi.
   4. W skład Sił Powietrznych wchodzą:
   1) naziemne jednostki radiotechniczne;
   2) garnizony miejskie obrony przeciwlotniczej;
   3) wojska lotnicze;
   4) lotnictwo morskie;
5. W skład Marynarki Wojennej wchodzą:
   1) siły przybrzeżne;
   2) siły pełnomorskie;

Art 2. 
1. Siły Zbrojne Republiki Suderlandu, bazują na współdziałaniu poszczególnych związków operacyjnych i taktycznych różnych części Sił Zbrojnych na szczeblu taktycznym i operacyjnym w małej, średniej jak i dużej skali, stosując technikę operacyjną i dostosowując formy operacji do skali oraz rodzaju operacji.
2. Za współpracę poszczególnych gałęzi Sił Zbrojnych odpowiada KRON mianowany przez Senat na tę funkcję.
3. Kierownik Resortu Obrony Narodowej  po rozpoczęciu swojej kadencji składa raport o stanie wojsk Republiki Suderlandu przed Senatem. Odwołany ze stanowiska zostać może poprzez ogłoszenie przez Senat wotum nieufności, bądź poprzez dymisję lub samoistne usunięcie ze stanowiska poprzez zrzeczenie się obywatelstwa lub zostania zdegradowanym do rangi cywila w związku z procesem sądowym. 
4. Kierownik Resortu Obrony Narodowej odpowiada za stan armii Republiki Suderlandu, wydaje dyrektywy i składa do Senatu ustawy, mimo iż nie musi być senatorem. Wraz z Senatem i Prezydentem ustala on budżet przeznaczony na rozwój i utrzymanie Sił Zbrojnych. Po uprzedniej konsultacji z Senatem otwiera przetargi techniczne związane z wojskowością, dokonuje modernizacji, zakupu oporządzenia i sprzętu dla Armii.

Art 3. Siły Republiki Suderlandu liczą 380 tysięcy żołnierzy zawodowych w czynnej służbie wojskowej. Liczba ta może zostać zmieniona zgodnie z rozporządzeniem Kierownika Resortu Obrony Narodowej. Wyposażenie armii, wykaz jednostek i stan zasobów ludzkich są jawnie dostępne w gabinecie Resortu Obrony Narodowej.

Art. 4.
Wartości podane w biurze RON mogą ulec zmianie podczas wprowadzenia rozporządzenia KRON, a także zostają automatycznie zniesione w przypadku wybuchu wojny, w której brać udział będzie Republika Suderlandu.

Art. 5.
KRON ma obowiązek przeprowadzenia badań stanu technicznego używanych pojazdów mechanicznych przynajmniej raz w ciągu pół roku. 

Art. 6.
W przypadku zaniedbań KRON związanych z badaniem stanu technicznego pojazdów mechanicznych obowiązek ten spoczywa na Prezydencie Republiki Suderlandu.

Art. 7.
Rozmieszczenie sił zbrojnych Suderlandu zależne jest od zagrożenia zewnętrznego a także wewnętrznego i związane z ćwiczeniami. Kierownik Resortu Obrony Narodowej ma prawo do relokacji wojsk a także wyznaczenia miejsca ich stacjonowania.

Art.8.
KRON na podstawie rozporządzenia tworzy, reorganizuje i modernizuje nowe oraz istniejące brygady, dywizje, korpusy, armie i grupy armii.

Art. 9. 
Nowelizacja wchodzi w życie dzień po podpisaniu przez Prezydenta.
Karl von Schwarzengrau - Kierownik Resortu Obronny Narodowej, Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych, Marszałek Senatu, Senator X Kadencji, Prezes Związku Łowieckiego, Prezydent Miasta Deliland

Naczelny Dowódca Wojsk Lądowych
Marszałek Polowy Suderlandzkich Sił Zbrojnych

Adiunkt

Medal WojskaGwiazda Orderu OdrodzeniaOrder za Osobiste Męstwo
Topic Options
Wątek zamknięty