Rozporządzenie Marszałka Senatu 1/04/11/2018
#1
Dzień: 04.11.2018
Miejscowość: Miasto Stołeczne Deliland
Marszałek Senatu: Karl von Schwarzengrau

Rozporządzenie Marszałka Senatu 1/04/11/2018
w sprawie
powołania regenta Księstwa Koburgii

§1. Norbert Byfyj zostaje regentem Księstwa Koburgii do momentu spełnienia warunków zawartych w pouczeniu.
§2. Rozporządzenie wchodzi w życie wraz z jego ogłoszeniem.

Pouczenie
Komisja Senacka w sprawie Koburgii ma obowiązek stworzyć projekt nowelizacji ustawy o podziale administracyjnym z dnia 27 kwietnia 2018 roku w celu ustalenia statusu Koburgii jako jednostki samorządowej w granicach Republiki Suderlandu.
Norbert Byfyj pozostaje regentem do momentu ogłoszenia wyników wyborów samorządowych w Koburgii, które zostaną zorganizowane na podstawie wyżej wymienionej ustawy o podziale administracyjnym.
W trakcie sprawowania regencji, do momentu jej zakończenia, Norbert Byfyj może zostać usunięty z funkcji regenta poprzez rozporządzenie Prezydenta bądź p.o. Prezydenta.

Podpisano
Karl von Schwarzengrau
Karl von Schwarzengrau - Kierownik Resortu Obronny Narodowej, Marszałek Senatu i Senator VIII Kadencji, Prezes Związku Łowieckiego Adiunkt

Naczelny Dowódca Wojsk Lądowych
Marszałek Polowy Suderlandzkich Sił Zbrojnych


Gwiazda Orderu OdrodzeniaMedal WojskaOrder za Osobiste Męstwo
Topic Options
Wątek zamknięty