Rozporządzenie Kierownika Resortu Obrony Narodowej 4/07/11/2018
#1
Dzień: 07.11.2018
Miejscowość: Miasto Stołeczne Deliland
Kierownik Resortu Obrony Narodowej:
Karl von Schwarzengrau
 

Rozporządzenie Kierownika Resortu Obrony Narodowej 4/07/11/2018
w sprawie
sformowania Brygad Legionów Nordackich

§1. Formuje się następujące Brygady Legionów Nordackich:
a) 1. Brygada Legionów Nordackich "Rosyja"
b) 2. Brygada Legionów Nordackich "Bałmucja"
c) 3. Brygada Legionów Nordackich "Czuwacja"
d) 4. Brygada Legionów Nordackich "Noworuś"
e) 5. Brygada Legionów Nordackich "Uhraina"
f) 6. Brygada Legionów Nordackich "Abchazja"
g) 7. Brygada Legionów Nordackich "Ostenmarkia"
h) 8. Brygada Legionów Nordackich "Przedrusia"
i) 9. Brygada Legionów Nordackich "Polska"
j) 10. Brygada Legionów Nordackich "Kugaria"

§2. Formuje się 5. Dywizję Piechoty oraz 6. Dywizję Piechoty:
a) Jedna dywizja liczy:
-9 batalionów piechoty

-kompanii sygnalizacyjnej
-kompanii żandarmerii wojskowej
-kompanii sanitariuszy (szpital polowy)
-kompanii zwiadowczej
-kompanii logistycznej
kompanii broni wsparcia piechoty
*Stan liczebny dywizji wynosi 10 000 żołnierzy

§3. Formuje się następujące jednostki organizacyjne:
a) I Korpus Brygad Legionów Nordackich "Koburgia"
b) II Korpus Brygad Legionów Nordackich "Koburgia"
c) IV Korpus Piechoty "Koburgia"
d) V Armia "Koburgia"
e) Grupa Armii "Nordata"

§4.
a)1. 2. 3. 4. oraz 5. Brygada Legionów Nordackich należą do I Korpusu Brygad Legionów Nordackich "Koburgia"
b)6. 7. 8. 9. oraz 10. Brygada Legionów Nordackich należą do II Korpusu Brygad Legionów Nordackich "Koburgia"
c) 5. oraz 6. Dywizja Piechoty należą do IV Korpusu Piechoty "Koburgia"
d) I oraz II Korpus Brygad Legionów Nordackich "Koburgia", oraz IV Korpus Piechoty należą do V Armii "Koburgia"
e) V Armia "Koburgia" należy do Grupy Armii "Nordata"
f) Grupa Armii "Nordata" należy do Naczelnego Dowództwa Wojsk Lądowych

§5. Rozporządzenie wchodzi w życie wraz z jego ogłoszeniem.

Podpisano
Karl von Schwarzengrau
Karl von Schwarzengrau - Kierownik Resortu Obronny Narodowej, Marszałek Senatu i Senator VIII Kadencji, Prezes Związku Łowieckiego Adiunkt

Naczelny Dowódca Wojsk Lądowych
Marszałek Polowy Suderlandzkich Sił Zbrojnych


Gwiazda Orderu OdrodzeniaMedal WojskaOrder za Osobiste Męstwo
Topic Options
Wątek zamknięty