Rozporządzenie Marszałka Senatu 1/10/11/2018
#1
Dnia: 10.11.2018
Miejscowość: Miasto Stołeczne Deliland
Marszałek Senatu: Karl von Scharzengrau

Rozporządzenie Marszałka Senatu 1/10/11/2018
w sprawie ustalenia zasad i terminu wyborów samorządowych

§1. Ustala się termin wyborów gubernatorów Hrabstw na 17 i 18 listopada 2018 r.
§2. Lokale wyborcze otwiera się 17 listopada o godzinie 10:00.
§3. Lokale wyborcze zamyka się 18 listopada o godzinie 20:00.
§4. Zgłaszanie kandydatów odbywa się w odpowiednim wątku, zlokalizowanym w Centralnej Komisji Wyborczej.
§5. Termin zgłaszania kandydatów rozpoczyna się z chwilą utworzenia wątku o którym mowa w § 4, a upływa 16 listopada o godzinie 22:00.
§6. Rozporządzenie wchodzi w życie wraz z jego opublikowaniem.

Podpisano
Karl von Schwarzengrau
Karl von Schwarzengrau - Kierownik Resortu Obronny Narodowej, Marszałek Senatu i Senator VIII Kadencji, Prezes Związku Łowieckiego Adiunkt

Naczelny Dowódca Wojsk Lądowych
Marszałek Polowy Suderlandzkich Sił Zbrojnych


Gwiazda Orderu OdrodzeniaMedal WojskaOrder za Osobiste Męstwo
Topic Options
Wątek zamknięty