Wniosek o uchylenie ustawy o Biurze Ochrony Rządu
#1
Wnoszę o uchylenie ustawy o Biurze Ochrony Rządu.
Ustawa

Uzasadnienie: Biuro Ochrony rządu wraz z przyjęciem ustawy o Służbie Bezpieczeństwa Wewnętrznego ma zostać jednym z pionów tejże służby. Pozostanie tej ustawy kolidowałoby z ustawą o SBW.
Karl von Schwarzengrau - Kierownik Resortu Obronny Narodowej, Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych, Marszałek Senatu, Senator X Kadencji, Prezes Związku Łowieckiego, Prezydent Miasta Deliland

Naczelny Dowódca Wojsk Lądowych
Marszałek Polowy Suderlandzkich Sił Zbrojnych

Adiunkt

Gwiazda Orderu OdrodzeniaMedal WojskaOrder za Osobiste Męstwo
Odpowiedz
Topic Options