Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!

Nowelizacja Kodeksu Karnego
#1
Nowelizacja gotowa do podpisania. Glosowanie

Cytat:Rozdział I
Kary, charakterystyka kar oraz katalog osób podległych przepisom Kodeksu Karnego

Art. 1. Karami są:
1) grzywna
2) tymczasowe ograniczenie lub pozbawienie pełni praw obywatelskich
3) tymczasowy lub stały zakaz wykonywania zawodu
4) tymczasowy lub stały zakaz obejmowania stanowiska
5) obowiązek naprawienia szkody
6) karne posty
7) tymczasowe lub stałe pozbawienie wolności
8) zakaz wjazdu do kraju na okres tymczasowy lub stały
Art. 2. Katalog osób podległych przepisom kodeksu:
1) obywatele Republiki Suderlandu,
2) osoby popełniające czyn na terytorium Republiki Suderlandu,
3) osoby naruszające swoim czynem dobro obywatela Republiki Suderlandu lub istotny interes państwa,
4) osoby dopuszczające się wyjątkowo poważnych przestępstw przeciwko całemu mikroświatu.
Art. 3. Każdy rodzaj kary może zostać zastosowany razem z innymi z wyjątkiem Art.1.8).
3.1. Art. 1.8) może zostać zastosowany wyłącznie wobec osób nie posiadających obywatelstwa Republiki Suderlandu.
Art. 4. Grzywna:
4.1. Minimalna kwota grzywny wynosi 10 000 Koron Suderlandzkich, z kolei maksymalna kwota 100 000 Koron Suderlandzkich.
4.2. Za ściąganie grzywny odpowiedzialny jest KRGiF.
4.3. Następstwem niezapłacenia grzywny przez oskarżonego w wyznaczonym czasie przez Sąd jest naliczanie odsetek od wysokości grzywny; odsetki są naliczane codziennie.
4.4. Jeśli kara grzywny wraz z odsetkami nie zostanie zapłacona po dwóch tygodniach od upłynięcia terminu spłaty, KRGiF składa pozew mający rozpocząć postępowanie komornicze.
Art. 5. Tymczasowe ograniczenie lub pozbawienie praw obywatelskich:
5.1. Tymczasowo lub stale odbiera skazanemu obywatelowi bierne prawo wyborcze.
5.2. Tymczasowe ograniczenie lub pozbawienia praw obywatelskich trwa minimalnie miesiąc, maksymalnie trzy miesiące.
Art. 6. Tymczasowy lub stały zakaz wykonywania zawodu:
6.1. Tymczasowo lub stale odbiera skazanemu obywatelowi wykonywanie danego zawodu.
6.2. Tymczasowy zakaz wykonywania zawodu wynosi minimalnie dwa miesiące, maksymalnie pół roku.
6.3. Zastosowanie tego środka kary wiąże się z dyscyplinarnym zwolnieniem skazanego z miejsca pracy.
Art.7. Tymczasowy lub stały zakaz obejmowania stanowiska:
7.1. Tymczasowo lub stale zakazuje skazanemu obywatelowi obejmowanie stanowiska państwowego.
7.2. Tymczasowy zakaz obejmowania stanowiska minimalnie trwa 3 miesiące, maksymalnie rok.
7.3. Zastosowanie tego środka kary wiąże się z natychmiastową dymisją skazanego ze stanowiska lub stanowisk.
Art. 8. Obowiązek naprawienia szkody:
8.1. Nakazuje skazanemu obywatelowi naprawienie szkody wynikającej z jego działalności lub zaniechań.
Art. 9. Karne posty:
9.1. Nakazuje skazanemu obywatelowi napisanie określonej liczby postów.
9.2. Posty dotyczą pracy wykonywanej na rzecz państwa i/lub społeczeństwa.
9.3. Minimalna liczba postów wynosi 5, maksymalna 50.
Art. 10. Tymczasowe lub stałe pozbawienie wolności:
10.1. Na skazanego obywatela nakłada się ban na forum.
10.2. Tymczasowe pozbawienie wolności nakłada się na okres od tygodnia do 3 miesięcy.
Art.11. Zakaz wjazdu na okres tymczasowy lub stały:
11.1. Dotyczy gości zagranicznych, przybyszy i innych osób nie posiadających obywatelstwa Republiki Suderlandu.
11.2. Na podstawie wyroku Sądu Najwyższego nakłada się ban na forum na osobę wymienioną w 11.1.
11.3. Tymczasowy zakaz wjazdu wynosi od miesiąca do roku.

[b]Rozdział II [/b]
Przestępstwa

Art. 12. Wyróżnią się następujące przestępstwa:
1) zniesławienie
2) pomówienie
3) oszczerstwo
4) korupcja
5) nadużycie stanowiska
6) złamanie konstytucji lub innego aktu prawnego
7) bezpodstawne pozbawienie wolności
8) nawoływanie do siłowego obalenia władzy
9) profanacja symboli narodowych
10) zdrada stanu
11) działalność na szkodę państwa
12) kloning
13) ataki hakerskie 
Art. 13. Zniesławienie:
13.1. Kto publicznie zniesławia obywatela Republiki Suderlandu podlega karze wymienionej w Art.1. Kodeksu Karnego.
13.2. Jeśli w wyniku zniesławienia, poszkodowany ponosi straty finansowe i/lub materialne, podlega karze wymienionej w Art.1. Kodeksu Karnego.
Art. 14. Pomówienie:
14.1. Kto publicznie dopuszcza się pomówienia na temat obywatela Republiki Suderlandu podlega karze wymienionej w Art.1. Kodeksu Karnego..
14.2. Jeśli w wyniku pomówienia poszkodowany ponosi straty finansowe i/lub materialne, podlega karze wymienionej w Art.1. Kodeksu Karnego.
Art. 15. Oszczerstwo:
15.1. Kto publicznie oczernia obywatela Republiki Suderlandu podlega karze wymienionej w Art.1. Kodeksu Karnego.
15.2. Jeśli w wyniku oszczerstwa, poszkodowany ponosi straty finansowe i/lub materialne, podlega karze wymienionej w Art.1. Kodeksu Karnego.
Art. 16. Korupcja:
16.1. Kto dopuszcza się korupcji podlega karze wymienionej w Art.1. Kodeksu Karnego.
Art. 17. Nadużycie stanowiska:
17.1. Kto nadużywa stanowiska w celu osiągnięcia korzyści prywatnych podlega karze wymienionej w Art.1. Kodeksu Karnego.
Art. 18. Złamanie konstytucji lub innego aktu prawnego:
18.1. Kto złamie konstytucję lub inny akt prawny podlega karze wymienionej w Art.1. Kodeksu Karnego.
Art 19. Bezpodstawne pozbawienie wolności:
19.1. Kto bezpodstawnie pozbawi wolności innego obywatela podlega karze obowiązku naprawienia szkody, podlega karze wymienionej w Art.1. Kodeksu Karnego.
Art. 20. Nawoływanie do siłowego obalenia władzy:
20.1. Kto publicznie nawołuje do siłowego obalenia władzy podlega karze wymienionej w Art.1. Kodeksu Karnego.
Art. 21. Profanacja symboli narodowych:
21.1. Kto publicznie dopuszcza się profanacji symboli narodowych podlega karze wymienionej w Art.1. Kodeksu Karnego.
Art. 22. Zdrada stanu:
22.1. Kto dopuszcza się zdrady stanu podlega karze wymienionej w Art.1. Kodeksu Karnego.
Art. 23. Działalność na szkodę państwa:
23.1. Kto dopuszcza się działalności na szkodę państwa podlega karze wymienionej w Art.1. Kodeksu Karnego.
Art. 24. Kloning:
24.1. Kto w celu osiągnięcia korzyści bądź innych  celach posługuje się multikontami podlega karze wymienionej w Art.1. Kodeksu Karnego.
24.2. Karze za kloning podlegają również oskarżeni o posiadanie kont w innych państwach  o fałszywych danych w celu popełnienia przestępstw wymienionych w Art. 12.1)-12.3).
Art. 25. Ataki hakerskie:
25.1. Kto przeprowadza ataki hakerskie na fora państw lub inne elementy składające się na państwo, podlega karze wymienionej w Art.1. Kodeksu Karnego.

Rozdział III
Sankcje karne wobec nie-obywateli Republiki Suderlandu

Art. 26. Goście zagraniczni, przybysze i inne osoby nie posiadające obywatelstwa Republiki Suderlandu, które dopuszczą się przestępstw wymienionych w Art. 12. podlegają karze tymczasowego lub stałego zakazu wjazdu na terytorium Republiki Suderlandu.

Rozdział IV
Recydywa, zaostrzanie kary, łagodzenie kary, postępowanie komornicze

Art. 27. Obywatel, który w ciągu 6 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku, dopuści się tego samego lub podobnego czynu zabronionego podlega zaostrzeniu kary, którą wymierza Sąd.
Art. 28. Zaostrzenie kary zastosowuje się wobec oskarżonych działających z premedytacją i nie wyrażających skruchy, sprawiających wrażenie dumy z popełnionego czynu.
Art. 29. Sąd może złagodzić karę jeśli oskarżony wyrazi skruchę podczas procesu. 
29.1. Kara może zostać skrócona bądź podczas jej odbywania, jeśli oskarżony prezentuje wzorowe zachowanie.
Art. 30. Postępowanie komornicze jest następstwem niezapłacenia grzywny wraz z odsetkami w czasie dwóch tygodni od upłynięcia terminu zapłaty.
30.1. KRGiF składa pozew przeciw obciążonemu karą grzywny do Sądu.
30.2. Sąd nakłada karę w postaci zajęcia kwoty pieniężnej równej grzywnie oraz odsetkom.
30.3. Jeśli obciążony grzywną nie ma wystarczającej kwoty, Sąd nakłada karę w postaci zajęcia wypłaty bądź mieszkania.
30.4. Jeśli obciążony celowo uniemożliwia zapłacenie grzywny, Sąd ma prawo go tymczasowo pozbawić wolności.

[b]Rozdział V [/b]
Postanowienia końcowe

Art. 31. Kodeks Karny wchodzi w życie dzień po podpisaniu przez Prezydenta.
Karl von Schwarzengrau - Kierownik Resortu Obronny Narodowej, Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych, Marszałek Senatu, Senator XI Kadencji, Prezes Związku Łowieckiego, Prezydent Miasta Deliland

Naczelny Dowódca Wojsk Lądowych
Marszałek Polowy Suderlandzkich Sił Zbrojnych

Adiunkt

Oznaka Obywatelska Medal WojskaGwiazda Orderu OdrodzeniaOrder za Osobiste Męstwo
Odpowiedz
#2
Na podstawie art. 14 ust. 1 Konstytucji Republiki Suderlandu z dnia 22 października 2016 odmawiam podpisania nowelizacji ustawy.
gen. Stanisław Dmowski 


Krzyż Czynu
Odpowiedz
#3
Odpowiadając na pytania, z jakiego powodu postanowiłem ustawę zawetować oświadczam, że projekt byłby zasadny przed wydaniem przez SN wyroku wiadomego. Przedstawione zmiany stworzą po prostu chaos prawny, dlatego jeśli dojdzie do ponownego przegłosowywania projektu, będę naciskał na jego odrzucenie.
gen. Stanisław Dmowski 


Krzyż Czynu
Odpowiedz
#4
A jakieś uwagi co do projektu zamierza Pan złożyć w wątku z projektem w gabinecie Marszałka Senatu czy cokolwiek, bo nie wiem co będę miał z tym zrobić na następnej Sesji Senatu.
Karl von Schwarzengrau - Kierownik Resortu Obronny Narodowej, Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych, Marszałek Senatu, Senator XI Kadencji, Prezes Związku Łowieckiego, Prezydent Miasta Deliland

Naczelny Dowódca Wojsk Lądowych
Marszałek Polowy Suderlandzkich Sił Zbrojnych

Adiunkt

Oznaka Obywatelska Medal WojskaGwiazda Orderu OdrodzeniaOrder za Osobiste Męstwo
Odpowiedz
#5
Odrzucić nowelizację w całości. Powody podałem już w innym wątku.
gen. Stanisław Dmowski 


Krzyż Czynu
Odpowiedz
#6
Wniosek o odrzucenie nowelizacji przyjęty.
Karl von Schwarzengrau - Kierownik Resortu Obronny Narodowej, Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych, Marszałek Senatu, Senator XI Kadencji, Prezes Związku Łowieckiego, Prezydent Miasta Deliland

Naczelny Dowódca Wojsk Lądowych
Marszałek Polowy Suderlandzkich Sił Zbrojnych

Adiunkt

Oznaka Obywatelska Medal WojskaGwiazda Orderu OdrodzeniaOrder za Osobiste Męstwo
Odpowiedz
#7
Dziękuję za informację. Rad jestem, że Senat w końcu się opamiętał.
gen. Stanisław Dmowski 


Krzyż Czynu
Odpowiedz
Topic Options