Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł! Do you want to support owner of this site? Click here and donate to his account some amount, he will be able to use it to pay for any of our services, including removing this ad.

Zjazdy Socjaldemokratycznej Partii Suderlandu -oraz Statut i Program
#1
Exclamation 
[Obrazek: 9aLKZjQ.png]
I Zjazd Socjaldemokratycznej Partii Suderlandu
Dnia 4 kwietnia 2019 r. odbył się w specjalnie wynajętej sali pierwszy zjazd nowej partii w Suderlandzie - Socjaldemokratycznej Partii Suderlandu. Wyszedł przed zgromadzonymi założyciel partii - Tarsycjusz Operar i zerkając trzymaną kartką na podkładce wygłosił krótkie przemówienie przerywane dwa razy oklaskami:

Cytat:"Drogi Ludu Pracujący i Obywatele Republiki Suderlandu!
Pragnąc wprowadzić w życie i promować idee szacunku wobec każdego człowieka, demokracji, kultury, sprawiedliwości, koleżeństwa i wolności, ogłaszam powstanie nowej partii na scenie politycznej Suderlandu, która wśród sił prawicowych i skrajnie prawicowych może znajdzie swoje miejsce.
Ogłaszam powstanie Socjaldemokratycznej Partii Suderlandu.
Czynię to w dzień szczególny, bowiem rok temu powstałą Suderland Sozialdemokratische Partei, która już zakończyła swoją działalność. Również dzisiejszy dzień jest szczególny dla mikroświata z racji wspomnienia św. Izydora - Patrona Internetu.
Życzę, aby Socjaldemokratyczna Partia Suderlandu przyniosła korzyści dla Południolandii, a nam wszystkim zgromadzonym owocnej pracy i wszystkiego dobrego."


Następnie została odegrana Międzynarodówka, potem przewodniczący powiedział:

Cytat:"Otwieram I Zjazd Socjaldemokratycznej Partii Suderlandu"
[Obrazek: 3TlCl01.jpg]

Kolejno odbyły się rozmowy zgromadzonych z Przewodniczącym, a na koniec powiedział, że statut partii oraz program wkrótce zostaną opublikowane. 
W celu rozmów dotyczących partii przeznaczono "Wątek dyskusyjny".
Zaprosił również do wzięcia udziału w formowaniu partii przez dołączenie lub przez propozycje elementów programowych.
- Operar

#2
Star 
Statut Socjaldemokratycznej Partii Suderlandu


Postanowienia ogólne

 1. Socjaldemokratyczna Partia Suderlandu (Zwana dalej: Partią) jest partią polityczną działającą w Państwie Suderlandzkim.
 2. Sybolem Partii jest przedstawienie trzech sztandarów w barwach narodowych Państwa Suderlandzkiego, jeden na drugim, gdzie najbardziej widoczny jest czerwony.
 3. Hymnem Partii jest "Międzynarodówka"
 4. Celami Partii jest wprowadzanie zasad: szacunku do każdego człowieka, wolności, równości, sprawiedliwości, demokracji i koleżeństwa.
Członkowie Partii

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba posiadająca obywatelstwo Państwa Suderlandzkiego.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba nieposiadająca obywatelstwa Państwa Suderlandzkiego.
 3. Członek zwyczajny ma pełne czynne i bierne prawo wyborcze w działalności Partii.
 4. Członkiem Partii może zostać osoba, która złożyła Deklarację Członkowską.
Organy Partii

 1. Zjazd jest najwyższym organem Partii, zrzeszającym wszystkich jej członków.
 2. Zjazd prowadzi działalność w trybie sesyjnym.
 3. Zjazd jest zwoływany przez Przewodniczącego.
 4. Zjazd wydaje decyzje w postaci uchwał.
 5. Drugim organem jest Przewodniczący wybierany przez Zjazd.
 6. Przewodniczący kieruje obradami Zjazdu.
 7. Przewodniczący kieruje działalnością Partii między Zjazdami.
 8. Przewodniczący wydaje decyzje w postaci Zarządzeń.
Postanowienia końcowe

 1. Decyzję o zmianie niniejszego Statutu lub rozwiązaniu Partii dokonuje Zjazd.


7.04.2019
zmiana - 9.09.2019

#3
Lightbulb 
Program polityczny Socjaldemokratycznej Partii Suderlandu

Przyjęty 11 kwietnia 2019 r na zjeździe partii dokument „Szacunek i rozwój” stanowi obowiązujący program Socjaldemokratycznej Partii Suderlandu. Przedstawia on podstawowe cele i wartości, za którymi partia konsekwentnie się opowiada, a  także zamierza wcielać w życie w poszczególnych dziedzinach. Z dokumentu tego wyłania się spójna i możliwa do wdrożenia wizja nieco innego państwa. Spoglądając na obecną sytuację w Republice Suderlandu zrodziły się nowe pomysły.


"Szacunek i rozwój"Człowiek


 1. Każdemu człowiekowi przysługuje należyty szacunek bez względu na jego poglądy polityczne, wyznanie czy obywatelstwo.
 2. Każdemu powinno być zapewnione miejsce pracy.

Państwo


 1. Suderland jest krajem pracowitym. Pozwólmy pracownikom na świętowanie ich pracy wprowadzając święto 1 maja - Święto Pracy. Odwdzięczmy się za ich trud i pracę dla kraju.
 2. Umożliwienie pracownikom wpływu na działalność firmy.

Polityka zagraniczna


 1. Ambasady powinny pełnić nie tylko funkcje administracyjne. Placówki dyplomatyczne powinny publikować w państwach przyjmujących informacje i aktualności z życia Suderlandu.
 2. W starciach międzynarodowych stawianie na pierwszym miejscu podejścia pokojowego i dyplomatycznego.


Ogólne informacje programowe

Socjaldemokratyczna Partia Suderlandu jest partią lewicową powstałą 4 kwietnia 2019 r. Względem społeczeństwa SPS stawia na równe traktowanie rozumiane jako należyty szacunek do każdego człowieka bez względu na jego poglądy. W odróżnieniu do niektórych partii socjaldemokratycznych, SPS nie dąży do ustanowienia ustroju socjalistycznego -  akceptuje ona pewną formę wolnego rynku traktując go jako efektywny sposób na rozwój państwa, ale również nie w 100% identyfikuje się koncepcją "państwa opiekuńczego" zapewniając im miejsca pracy (pracy, którą pracownik polubi) z której czerpiąc korzyści jednocześnie wspiera swój kraj. Socjaldemokratyczna Partia Suderlandu jest członkiem II Międzynarodówki Mikronacyjnej.


Cytat:Zamykam I Zjazd Socjaldemokratycznej Partii Suderlandu.

#4
[Obrazek: 9aLKZjQ.png]
II Zjazd Socjaldemokratycznej Partii Suderlandu


Dnia 9 września 2019 o godzinie 21:00 odbył się drugi Zjazd Socjaldemokratycznej Partii Suderlandu.
Przewodniczący Tarsycjusz Operar rozpoczął go słowami:


Cytat:Ludzie pracy i Obywatele Państwa Suderlandzkiego,

  Wiele czasu minęło od pierwszego zjazdu i wiele również się wydarzyło. Niestety nie mam zbyt wielu pozytywnych informacji do przekazania. Moja partia spotykała się z falami od samego początku jej istnienia. Pierwszym poważnym wydarzeniem był 1 maja. Mówi się, że winni się tłumaczą, ale bez względu co ludzie będą szemrać, chciałbym powiedzieć oficjalny w imieniu swoim i mojej partii w sprawie Święta Pracy.
Przygotowania do tego dnia trwały kilka dni, pierwszy maja mimo wielkich realnych zadań podporządkowałem właśnie świętowaniu w Suderlandzie, starając się aby wszystko poszło jak najlepiej. Owoc okazał się inny.
  Mam wtedy w myślach pewną historię, kiedy nauczycielka wypisała na szkolnej tablicy dziesięć działań matematycznych i każde wykonała dobrze, z czego jedno źle. Wówczas uczniowie skupili swoją uwagę na jednym błędzie, wyśmiewając i wytykając ten jeden błąd, zapominając o pozostałych dziewięciu poprawnie rozwiązanych działaniach.
Dodatkowo zauważyłem, iż istnieją dwa typy ludzi. Ci, którzy jeśli zobaczą błąd drugich zareagują prędko kontaktując się z daną osobą i prosząc o poprawienie błędu, oraz Ci, którzy w obecności wielu potępią błąd danej osoby przy okazji wzbudzając u innych negatywne odczucia.
  Wówczas nazwano nas jako skompromitowanych.
17 sierpnia, rewolucja, zamachy czy podobne wydarzenia, które miały miejsce ostatnio wywołały w obywatelach sudernaldzkich i w mieszkańcach mikroświata mieszane uczucia. Padło wiele przykrych słów w stronę władz, jak i całego Państwa. Wiele oskarżeń skierowanych zostało w stronę władz. Administracja forum, banowała użytkowników.
Te sytuacje wzbudzały we mnie delikatnie mówiąc smutek i poddenerwowanie. Ilekroć wpadła mi myśl napisania czegoś, wyrażenia swojego zdania, to po ujrzeniu wypowiedzi niektórych osób, chęć odchodziła a słów brakło.
  Dlatego teraz ukazując skrawek moich przemyśleń, chciałbym naszą skromną partię skierować na inny tor jej polityki, wprowadzając zmiany w dokumentach partyjnych, które wkrótce zostaną opublikowane. 
  Dziękuję

Przewodniczący po wygłoszonej mowie wyszedł na ulicę, na świeże powietrze aby chwilę odetchnąć.
- Operar

Topic Options
Wątek zamknięty