Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł! Do you want to support owner of this site? Click here and donate to his account some amount, he will be able to use it to pay for any of our services, including removing this ad.

Projekt ustawy o Banku Państwowym Republiki Suderlandu
#1
Ustawa gotowa do podpisania. Głosowanie

Cytat:Rozdział 1
Przepisy ogólne

     Art. 1. Bank Państwowy Republiki Suderlandu (dalej Bank Państwowy) jest osobą prawną wykonującą na podstawie odpowiednich zezwoleń działalność gospodarczą, polegającą na przyjmowaniu depozytów oraz wykonywaniu innych czynności określonych przepisami prawa.

     Art. 2. Zarząd nad Bankiem Państwowym sprawuje Kierownik Resortu Gospodarki i Finansów oraz osoba przez niego wyznaczona.

Rozdział 2
Konta

     Art. 3. 
1. Przechowywaniu depozytów w Banku Państwowym służą prywatne konta.
2. Wyróżnia się 3 rodzaje kont:
1) konto dla osoby fizycznej (KOF);
2) konto dla działalności gospodarczej (KDG);
3) konto dla organu państwowego (KOP).

     Art. 4. 
1. KOF przysługuje każdemu obywatelowi Republiki Suderlandu.
2. Posiadanie KOF jest obowiązkowe i za jego nieposiadanie może zostać nałożona kara.

     Art. 5. 
1. KDG przysługuje każdej działalności wpisanej do Krajowym Rejestru Działalności.
2. KDG nie jest obowiązkowe.
3. KDG zakłada się dla każdej działalności lub tylko wybranych na wniosek właściciela.

     Art. 6. 
1. KOP przysługuje każdemu organowi państwowemu, któremu jest ono niezbędne do wykonywania swoich obowiązków.
2. Decyzję o założeniu KOP podejmuje Kierownik Resortu Gospodarki i Finansów na wniosek zainteresowanego.
3. KOP jest sprzężone z organem, a nie z urzędnikiem.

     Art. 7. Posiadanie konta jest darmowe.

     Art. 8. 1. W przypadku KOF stan konta nie jest informacją publicznie dostępną.
               2. Właściciele mogą dobrowolnie podawać stan swoich kont

     Art. 9. 
1. Każde konto w celu identyfikacji otrzymuje unikalny numer.
2. Numer konta składa się z:
1) skrótu od rodzaju konta;
2) ciągu trzech cyfr.


Rozdział 3
Przepisy dostosowujące i końcowe

     Art. 13. Uchyla się ustawę o systemie bankowym z 7 września 2017r.

     Art. 14. Nowelizacja wchodzi w życie dzień po podpisaniu przez Prezydenta.
Karl von Schwarzengrau - Kierownik Resortu Obronny Narodowej, Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych, Marszałek Senatu, Senator XII Kadencji, Prezydent Miasta Deliland, Gubernator Nordaty Suderlandzkiej,

Naczelny Dowódca Wojsk Lądowych
Marszałek Polowy Suderlandzkich Sił Zbrojnych

Adiunkt

Srebrna Odznaka za Wzorową SłużbęKotylion (3 rocznica niepodległości)Oznaka Obywatelska Medal WojskaGwiazda Orderu OdrodzeniaOrder za Osobiste Męstwo
Odpowiedz
Topic Options