Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł! Want to support this website? Click here and add some funds! Your money will then be used to pay for any of our services, including removing this ad.

Nowelizacja ustawy o wynagrodzeniach dla pracowników
#1
Nowelizacja do podpisania. głosowanie

Cytat:Rozdział 1
Przepisy ogólne

   Art. 1. Ustawa określa:
1) Osoby objęte ustawą
2) Wysokość stawek wynagrodzenia dla pracowników sektora publicznego
3) Organ decydujący o zmianie wysokości stawek 

Rozdział 2
Osoby objęte ustawą

   Art. 2. Osoby objęte ustawą:
1) Prezydenta Republiki
2) Kierowników Resortów
3) Senatorów
4) Sędziów
5) Innych osób zatrudnionych w sektorze państwowym

   Art. 3. Do grona wyżej wymienionych pracowników zalicza się zarówno urzędników państwowych jak i przedstawicieli społeczeństwa wybranych w legalnych wyborach.

   Art. 4. Wymogiem otrzymania wynagrodzenia jest posiadanie konta dla osoby fizycznej w Banku Państwowym Suderlandu.

Rozdział 3
Wysokość stawek wynagrodzenia dla pracowników sektora publicznego

   Art. 5. Prezydentowi Republiki Suderlandu przysługuje wynagrodzenie w wysokości 20 000 (dwudziestu tysięcy) Koron Suderlandzkich.

   Art. 6. Każdemu Kierownikowi Resortów przysługuje wynagrodzenie w wysokości 12 000 (dwunastu tysięcy) Koron Suderlandzkich.

   Art. 7. Każdemu senatorowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 8 000 (ośmiu tysięcy) Koron Suderlandzkich.

   Art. 8.1. Każdemu z sędziów przysługuje wynagrodzenie w wysokości 12 000 (dwunastu tysięcy) Koron Suderlandzkich
            2. Prezesowi Sądu przysługuje wynagrodzenie w wysokości 18 000 (osiemnastu tysięcy) Koron Suderlandzkich.
    
   Art. 9. Każdemu członkowi władz samorządowych przysługuje wynagrodzenie w wysokości 5 000 (pięciu tysięcy) Koron Suderlandzkich.

   Art. 10. Każdy urzędnik niewymieniony w powyższych przepisach, a pożyteczny i powołany przez organ do tego upoważniony może otrzymać wynagrodzenie w wysokości:
1) 5 000 (pięć tysięcy) Koron Suderlandzkich, jeśli osoba jest pracownikiem przy jednym z organów wymienionych w artykułach 5-9.

   Art. 11 jeżeli dana osoba piastuje kilka stanowisk wypłaty się sumują.
,
Rozdział 4
O warunkach wypłaty wynagrodzeń

    Art. 11. Wypłacaniem wynagrodzeń zajmuje się Kierownik Resortu właściwy do spraw finansów.

    Art. 12. Wynagrodzenia wypłaca się z funduszy państwowych.

    Art. 13. 1. Wynagrodzenia wypłaca się co miesiąc, między 1 a 7 dniem nowego miesiąca.
                2. W przypadku odwołania ze stanowiska lub dobrowolnej rezygnacji, należy wypłacić odprawę w wysokości normalnego wynagrodzenia za bieżący miesiąc.

Rozdział 5
Przepisy końcowe

    Art. 14. Pozbawia się mocy obowiązującej wszystkie wcześniejsze przepisy przyznające lub określające wysokość wynagrodzeń dla pracowników państwowych.

    Art. 15. 1. Ustawa wchodzi w życie dzień po podpisaniu przez Prezydenta. 
                2. Wypłaty zgodne z nowelizacją ustawy o wynagrodzeniach będą wypłacane od 1 sierpnia 2019 roku.
Karl von Schwarzengrau - I Elektor Państwa Suderlandzkiego; Naczelny Wódz Sił Zbrojnych; Deputowany Zgromadzenia Narodowego


Srebrna Odznaka za Wzorową SłużbęKotylion (3 rocznica niepodległości)Oznaka Obywatelska Medal WojskaGwiazda Orderu OdrodzeniaOrder za Osobiste Męstwo
Odpowiedz
#2
Na podstawie art. 14 ust. 1 Konstytucji Republiki Suderlandu z dnia 22 października 2016 podpisuję projekt ustawy.

P.O. Prezydenta Karl von Schwarzengrau
Karl von Schwarzengrau - I Elektor Państwa Suderlandzkiego; Naczelny Wódz Sił Zbrojnych; Deputowany Zgromadzenia Narodowego


Srebrna Odznaka za Wzorową SłużbęKotylion (3 rocznica niepodległości)Oznaka Obywatelska Medal WojskaGwiazda Orderu OdrodzeniaOrder za Osobiste Męstwo
Odpowiedz
Topic Options