Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł! Do you want to support owner of this site? Click here and donate to his account some amount, he will be able to use it to pay for any of our services, including removing this ad.

Wyrok Sądu Wojskowego 1/10/09/2019
#1
Data: 10 września 2019
Miejsce: Obóz odosobnienia w Holdburgu
Organ wydający wyrok: Naczelny Wódz Sił Zbrojnych

Wyrok Sądu Wojskowego 1/10/09/2019
w sprawie Generała Stanisława Dmowskiego

Na posiedzeniu niejawnym, w dniu 10 września 2019 roku, Sąd Wojskowy pod przewodnictwem Naczelnego Wodza Sił Zbrojnych, rozpatrzył sytuację Generała Stanisława Dmowskiego. Generał Dmowski jest oskarżony o zdradę stanu, działanie na szkodę państwa, zaniedbanie obowiązków oraz zhańbienie munduru Oficera Sił Zbrojnych oraz Oficera służb odpowiadających za bezpieczeństwo wewnętrzne. Stanisław Dmowski jest sądzony na podstawie pozwu skierowanego do Sądu Najwyższego. Wyrok z dnia 18 sierpnia został anulowany, a na podstawie uchwały konstytucyjnej, w związku z tym o co jest oskarżony, podlega orzecznictwu Sądu Wojskowego.

Sąd Wojskowy uznaje Generała Stanisława Dmowskiego za:

1) Winnego zdrady stanu:
A) Oskarżony będąc obywatelem Republiki Suderlandu oraz oficerem Sił Zbrojnych i Departamentu Bezpieczeństwa, działał na rzecz utraty niepodległości Republiki Suderlandu;
B) Oskarżony prowadził własną politykę zagraniczną w rozumieniu, iż działał ponad prawem i bez konsultacji z odpowiednimi organami, bez uzasadnienia swoich działań oraz motywując się prywatnymi pobudkami, ryzykował narażenie intetesu państwa na szkodę;
C) Oskarżony pełniąc funkcje państwowe w Republice Suderlandu, uciekł do Królestwa Dreamlandu gdzie prowadził drugie życie, unikając odpowiedzialności, doprowadził tym do osłabienia funkcjonowania instytucji państwowych, narażając państwo na kryzys;
D) Oskarżony bez uprawnień i wbrew interesowi państwa, tworzył własne siatki szpiegowskie próbując zrekrutować do nich ludzi mających tworzyć państwo lub państwa w państwie. Dmowski manipulował lub próbował zmanipulować wieloma ludźmi w prywatnych celach. Tym celem było trzymanie polityki zagranicznej Republiki Suderlandu jak i innych państw - Federacji Nordackiej czy Republiki Bialeńskiej. 

2) Winnego działania na szkodę państwa:
A) Stanisław Dmowski dreamlandyzował społeczeństwo. Umyślnie działacz na rzecz narastania konfliktu i podziału w społeczeństwie wiedząc, że jest winien tego, o co jest oskarżany. Tworzył mimo to kult wokół swojej osoby, manipulował ludźmi i wyrażał duże zadowolenie z istniejącego konfliktu osłabiającego państwo;
B) Oficer służb państwowych jest zobowiązany dbania o interes państwa i dobry wizerunek. Mimo to powołał Guliano Montiniego na Sędziego Sądu Najwyższego wiedząc, że ta osoba nie zna prawa oraz będzie stanowiła przeszkodę w relacjach z Państwem Kościelnym Rotria. Guliano Montini bezprawnie na terytorium Republiki Suderlandu posługiwał się tytułami uzyskanymi w Rotrii, ponieważ mu je odebrano.


3) Winnego zhańbienia munduru oficera Sił Zbrojnych i oficera Departamentu Bezpieczeństwa:
A) Stanisław Dmowski jako oficer Sił Zbrojnych i oficer Departamentu Bezpieczeństwa wielokrotnie zhańbił mundur i wizerunek oficera oraz służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa. Dopuścił się działania na rzecz zrzeczenia niepodległości i wywierania nacisku na obywatelach oraz władzach w celu stworzenia stronnictwa pro - dreamlandzkiego. Poza tym, aktywnie działał na rzecz rozpoczynania i napędzania konfliktów oraz niepokojów w społeczeństwie, inicjując w ten sposób przeprowadzane zamachy stanu i rozkład republiki.
B) Stanisław Dmowski jawnie pluł na dorobek kulturowy Suderlandu i uważał, że Suderland powinien przyjąć model dreamlandzki, mianowicie, skupić się na politycznych konfliktach i porzucić wszelkie aspekty fabularne.


4) Winnego zaniedbania obowiązków:
A) Stanisław Dmowski jako Szef WSI nie przysłużył się zwiększeniu bezpieczeństwa państwa, lecz starał się wykorzystać stanowisko do własnych celów. Zaniedbywał również obowiązki w Policji, gdzie Stanisław Dmowski dopuszczał się tych samych czynów, co jako Szef WSI.

Sąd Wojskowy wymierza karę w postaci:
A) Odebrania stopnia Generała Departamentu Bezpieczeństwa;
B) Odebrania wszystkich odznaczeń państwowych;
C) Skazania na karę śmierci poprzez rozstrzelanie.

Uzasadnienie:

Postawy Stanisława Dmowskiego, na przestrzeni jego działalności nie można usprawiedliwić w żaden sposób. Nie działał w imieniu wyższego dobra jakim było państwo czy naród, a więc nie ma żadnego czynnika łagodzącego dla jego postawy. Oskarżony cały czas jedynie spiskował i starał się stworzyć państwo w państwie w Suderlandzie, a następnie w innych krajach. Trzeba powiedzieć jasno, że Stanisław Dmowski to zwykły tchórz i zdrajca, bojący się odpowiedzialności za swoje działania, kryjący się za skrzywionym pojęciem czym są pokora i skromność. Nieustannie mówił o narodzie i patriotyzmie, ale to był środek zastępczy dla tego co faktycznie robi i dlaczego działa. Naród to miał być on, a patriotyzm to wiara w jego kult. Dmowski chciał uzależnić Suderland od Królestwa Dreamlandu, tworząc z Suderlandu dreamlandzki protektorat, przyjmując dreamlandzkie prawo i dreamlandzki styl funkcjonowania społeczeństwa.
Trzeba jasno powiedzieć, że w Suderlandzie nie ma miejsca dla tchórzy, zdrajców i zwykłych bandytów, jakim Dmowski bez zwątpienia jest. W związku z tym zostaje skazany na rozstrzelanie.
Sąd Wojskowy sugeruje władzom cywilnym podjęcie odpowiednich kroków o usunięcie pamięci Dmowskiego z życia publicznego, historii oraz delegalizację ruchów społecznych i politycznych mających za zadanie kontynuowanie pamięci o Stanisławie Dmowskim.

Postanowienia:
1) Stanisławowi Dmowskiemu nie przysługuje prawo do odwołania;
2) Wyrok staje się prawomocny wraz z jego opublikowaniem i należy natychmiastowo wykonać karę.

Wyrok w imieniu Państwa Suderlandzkiego wydał Naczelny Wódz Sił Zbrojnych Karl von Schwarzengrau.
Karl von Schwarzengrau - Kierownik Resortu Obronny Narodowej, Senator XIII Kadencji, Prezydent Miasta Deliland, Gubernator Nordaty Suderlandzkiej,

Naczelny Dowódca Wojsk Lądowych
Marszałek Polowy Suderlandzkich Sił Zbrojnych

Adiunkt

Srebrna Odznaka za Wzorową SłużbęKotylion (3 rocznica niepodległości)Oznaka Obywatelska Medal WojskaGwiazda Orderu OdrodzeniaOrder za Osobiste Męstwo
Topic Options
Wątek zamknięty