Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł! Want to support this website? Click here and add some funds! Your money will then be used to pay for any of our services, including removing this ad.

USTAWA o tytułach naukowych z dnia 1 grudnia 2019
#1
Cytat:
Cytat:USTAWA
z dnia 1.12.2019
o tytułach naukowych

Rozdział 1
Cele ustawy

  Art. 1. Ustawa określa:
1) czym jest tytuł naukowy;
2) hierarchię tytułów naukowych;
3) sposób otrzymywania tytułów naukowych;
4) dziedziny naukowe.

Rozdział 2
Przepisy ogólne

  Art. 2. Tytuł naukowy jest to prestiżowy tytuł oznaczający pozycję osoby nim się posługującą w świecie nauki oraz definiujący jej wiedzę i potwierdzający oficjalnie jej kompetencje.

  Art. 3. Tytuły naukowe dzielone są na:
2) Magistra;
3) Doktora;
4) Doktora Habilitowanego;
5) Profesora.

Rozdział 3
Otrzymanie tytułu naukowego

  Art. 4. Każdy obywatel, który jest zainteresowany otrzymaniem stopnia naukowego musi ukończyć kurs z danej dziedziny na Narodowym Uniwrsytecie Suderlandu zakończony pracą naukową, bądź przedstawić dowody na potwierdzenie swojego wkładu w rozwój kulturalny Suderlandu przed Suderlandzką Akademią Nauk.
  Art. 5. Procedura uzyskania stopnia naukowego poprzez studia na Narodowym Uniwersytecie Suderlandu:
1. W biurze organu zarządzającego Narodowym Uniwesytetem Suderlandu, kandydat zobowiązany jest do złożenia wniosku, w którym zawarte zostaną jego dane osobowe, stopień naukowy (jeśli jest posiadany), kierunek jaki chce studiować oraz wskazać promotora, którym jest obywatel, bądź gość zagraniczny posiadający zezwolenie na prowadzenie kursów, posiadający co najmniej stopień magistra.
2. Po zakończeniu zajęć merytorycznych w ramach kursu, student pisze pracę, którą ocenia organ kolegialny składający się z promotora oraz kierownika resortu właściwego od spraw oświaty.
3. Zasady zaliczenia ustala promotor.
4. Organ oceniający pracę może zadawać studentowi pytania dotyczące treści pracy.
5. Jeśli organ oceniający zdecyduje o zaliczeniu pracy, Naczelnik Państwa wydaje odpowiednie rozporządzenie nadające tytuł naukowy.

  Art. 6. Procedura uzyskania stopnia naukowego poprzez Suderlandzką Akademię Nauk:
1. Każdy obywatel może wnieść o nadanie tytułu naukowego do Suderlandzkiej Akademii Nauk.
2. Obywatel wnoszący o nadanie tytułu, we wniosku musi przedstawić dane osobowe, dziedzinę naukową z jakiej chce uzyskać tytuł naukowy, dowody na swój wkład w rozwój kulturalny Suderlandu oraz uzasadnienie.
3. Suderlandzka Akademia Nauk decyduje o nadaniu stopnia naukowego następnego w hierarchii dla obywatela posiadającej stopień naukowy, bądź nadaniu tytułu magistra dla obywatela nie posiadającej tytułu.
4. Suderlandzka Akademia Nauk może odrzucić wniosek stwierdzając, że przedstawione dowody są niewystarczające.
5. Na podstawie decyzji Suderlandzkiej Akademii Nauk, Naczelnik Państwa wydaje rozporządzenie nadające tytuł naukowy.

Rozdział 4
Dziedziny w jakich możną otrzymać tytuły naukowe

  Art. 7. 1. Kandydat może ubiegać się o tytułu w następujących dziedzinach:
1) Prawo - funkcjonowanie systemu prawnego oraz tworzenia funkcjonalnego prawa w mikroświecie
2) Biologia - prowadzenie badań nad istnieniem flory i fauny w mikroświecie, 
3) Chemia - rozwój przemysłu poprzez wykorzystywanie surowców; badania nad zastosowaniem pierwiastków w produkcji;
4) Geografia - zasady tworzenia map, badania nad populacją, znajomość krain geograficznych, badania nad surowcami i ich występywaniem; 
5) Religioznawstwo - znajomość wyznań i religii; badania nad rolą wierzeń w mikroświecie
6) Filozofia - znajomość podstaw sensu egzystencjalnego i myśli w mikroświecie; badania nad sensem fabularności;
7) Historia - znajomość wydarzeń i postaci historycznych Suderlandu i/lub całego mikroświata, dokumentowanie dziejów
8) Politologia - rola polityki, państwa, procesów politycznych i społecznych w mikroświecie, badania nad zależnościami świata mikronacyjnego ze światem realnym
9) Informatyka -  realne systemy informatyczne państwa, programowanie, tworzenie stron;
10) Dziennikarstwo - umiejętności tworzenia artykułów i gazet;
11) Geopolityka - nauka o zależności polityki wewnętrznej z polityką zagraniczną, wpływ procesów politycznych zachodzących w państwie na arenę międzynarodową
12) Ekonomia - nauka o funkcjonowaniu e-gospodarki;
2. Powyższe nauki należy rozumieć w odniesieniu do mikroświata.


Art. 8. Tytuły naukowe mieszane:
1. Posiadając co najmniej dwa tytuły naukowe uzupełniające siebie, przysługuje prawo do posługiwania się tytułami mieszanymi:
a) nauk politycznych - posiadanie co najmniej 2 tytułów naukowych z dziedzin: prawa, politologii, geopolityki, filozofii, historii; z wymogiem posiadania tytułu naukowego z politologii lub geopolityki;
b) nauk przyrodniczych - posiadanie co najmniej 2 tytułów naukowych z dziedzin: chemii, biologii, geografii;
c) nauk społecznych - posiadanie co najmniej 2 tytułów naukowych z dziedzin: religioznawstwa, filozofii, ekonomii, dziennikarstwa, historii;
d) nauk ekonomicznych - posiadanie co najmniej 2 tytułów z dziedzin: ekonomii, informatyki, geografii, chemii; z wymogiem posiadania tytułu naukowego z ekonomii.

Rozdział 5
Przepisy końcowe 
  Art. 9. Nowelizacja wchodzi w życie dzień po podpisaniu przez Naczelnika Państwa.
Norbert Byfyj - Wiceelektor, Deputowany, Gubernator Hrabstwa Koburgii, Kierownik Resortu Gospodarki i Finansów,  Doktor Hab. Chemii


Krzyż CzynuKotylion (3 rocznica niepodległości)Gwiazda Orderu OdrodzeniaOrder za Osobiste MęstwoOznaka Obywatelska Złota Odznaka „W Służbie Oświaty”
Topic Options
Wątek zamknięty